mo5.jpg?1627577012

Framtiden intresserar det flesta mer eller minnde,  plus så klar i nuet. i verkligheten är det nog bäst att leva i nuet så mycket som möjligt.