al3.jpg?1626183460

Tankens kraft, maktens kraft, du är som dina tankar