ai13.jpg?1610562662

Det är framtiden jag är intresserad av – eftersom att jag kommer tillbringa resten av mitt liv där.
/ Charles F. Kettering