ass2.jpg?1602949187

Den respektfulle, som alltid hedrar de gamla, tillväxer i fyra avseenden: ålder, skönhet, lycka och styrka.
- Buddha