IMG_20210721_144449.jpg?1626877061

Den som lämnat bakom sig seger och nederlag, han är fridfull och lycklig.
- Buddha