IMG_20210726_070344.jpg?1627291689

Det är viktigt att behärska det svårgripbara, snabba sinnet, som flyger vart det vill; ett kuvat sinne bringar lycka.
- Buddha