ai12.jpg?1610562656

Åskan går utan regn, 
inte en droppe vatten kom, 
mullrade ofta och högt,
konstigt åskväder kan man säga 😌