ajdetregnar.jpg?1621981337

Åska och regn, 🌧 ⛈
det åskar och dundrar rejält, 🌩 🌨
kraftig regnljud är sövande. 😴