ak8.jpg?1623013680

Behåller jag min hemlighet, så är den min fånge. Släpper jag ut den, är det jag som är dess fånge.
- arabisk visdom