aa26.jpg?1593608885

Den som sätter upp en fälla för sin broder hamnar själv i den.
- arabisk visdom