ak10.jpg?1623013689

Att fråga riktigt är att veta mycket.
- arabisk visdom