na8.jpg?1620385096

Ingen kan se vad som fins bakom horisonten, så sprid inte rykten, håll dig till sanningen om att du ser inte bakom horisonten.