ac1.jpg?1605520924

Politiker och andra, bör respektera varandra, oavset olika åsikter.