BUDDHA

Det är inte andras felsteg, inte vad andra gjort eller lämnat ogjort som man bör betänka, utan vad man själv gjort eller underlåtit.
Buddha

Ty aldrig upphör hat genom hat, utan det upphör genom vänlighet; det är den eviga lagen.
Buddha

Den respektfulle, som alltid hedrar de gamla, tillväxer i fyra avseenden: ålder, skönhet, lycka och styrka.
Buddha

Vad än en fiende kan göra mot en fiende eller en ovän mot en ovän – ett felriktat sinne gör oss större skada.
Buddha

Den som lämnat bakom sig seger och nederlag, han är fridfull och lycklig.
Buddha

Det är viktigt att behärska det svårgripbara, snabba sinnet, som flyger vart det vill; ett kuvat sinne bringar lycka.
Buddha

Likt en fåra leder vatten till fälten, likt en bågskytt riktar en pil, likt en snickare snidar trä, så formar den vise sitt liv.
Buddha

Alla enskilda ting förgår.
Buddha

Hat dämpas aldrig av mer hat, det kan bara avväpnas genom vänskap och förståelse.
Buddha

Den ene går inte samma väg som den andre.
Buddha

All identifikation med form leder till lidande.
Buddha

Allt som kan uppstå försvinner också.
Buddha

Tålamod är en av de svåraste disciplinerna, men det är de tålmodiga som får uppleva slutsegern.
Buddha

Istället för att söka sanningen, släpp taget om dina föreställningar. 
Buddha

Hat upphör aldrig genom hat. Hat upphör endast genom kärlek.
Buddha 

Var inte så hård mot dig själv. Utan vänlighet mot oss själva kan vi inte älska världen.
Buddha

Om din medkänsla inte inkluderar dig själv, då är den ofullständig. 
Buddha

Vårda varje ögonblick och du vårdar allt.
Buddha

Släpp taget om allt.
Buddha

Dagens agenda: andas ut, andas in, andas ut. 
Buddha

Oavsett vilka svårigheter du haft i det förflutna, kan du börja på ny kula idag.
 Buddha

Alla beskrivningar av verkligheten är temporära hypoteser. 
Buddha

Det är ditt sinne som skapar den här världen. 
Buddha

Oavsett hur svår din bakgrund är, kan du alltid börja om på nytt.
Buddha

Att hålla fast vid ilska är som att hålla fast vid glödande kol med avsikt att slänga den på någon annan; det är du som blir bränd. 
Buddha

Effekten av en handling går aldrig förlorad. 
Buddha

En kanna fylls droppe för droppe. 
Buddha

Det finns endast två misstag man kan göra längs sanningens väg; att inte gå hela vägen, och att inte börja.
Buddha

I skyn finns inget öst och väst; människor skapar dessa skiljaktigheter i sinnet och tar dem sedan för sanna.
Buddha

Var inte försjunken i det förflutna, dröm inte om framtiden, koncentrera sinnet på det innevarande ögonblicket.
Buddha

Frid kommer inifrån. Sök det inte utvändigt.
Buddha

Tusen ljus kan tändas med ett enda, utan att livet för det ljuset förkortas. Glädje avtar aldrig genom att delas. 
Buddha

Du själv, lika mycket som alla andra i universum, förtjänar din kärlek och tillgivenhet.
Buddha

Allt det vi är, är resultatet av vad vi tänker.
Buddha

Varje morgon föds vi på nytt. Vad vi gör idag är det som betyder mest.
Buddha

--------------------------------------------

DALAI LAMA

En av de allra viktigaste egenskaperna är medkänsla. Vi kan inte köpa den i ett snabbköp. Vi kan inte tillverka den med hjälp av maskiner. Men genom inre utveckling går det. Utan inre frid är det omöjligt att uppnå fred i världen.
Dalai lama

En av de viktigaste egenskaperna är godhet. Med godhet, kärlek, medkänsla, med denna känsla som är essensen i broderskap och systerskap, når man inre frid. Denna känsla av omtanke är grunden till inre frid.
Dalai lama

Genom medkänsla och kärlek kan vi lösa många problem och erfara sann glädje och frid.
Dalai lama

Om man intar en ödmjuk attityd så tilltar ens goda egenskaper. Men om man är högfärdig så blir man avundsjuk på andra och man blir arg på andra, och man ser ner på andra. Genom detta skapas olycka i samhället.
Dalai lama

Innerst inne måste vi hysa kärlek till varandra, vi måste klart inse och förstå att vi har en gemensam mänsklig natur.
Dalai lama

Att ha ett välvilligt sinnelag, att vissa godhet, att ha kärlek – detta är de viktigaste sakerna.
Dalai lama

Vi är så beroende av andras omtanke i början och i slutet av vårt liv, hur kan det då komma sig att vi i mitten av det försummar att visa omtanke om andra?
Dalai lama

Fienden är en väldigt bra lärare.
Dalai lama

Lycka är inte någonting färdiglagat. Den kommer från dina egna handlingar.
Dalai lama

Ett öppet hjärta är ett öppet sinne.
Dalai lama

Kärlek är frånvaro av dömande.
Dalai lama

Där okunnighet är vår mästare, finns ingen möjlighet till verklig frid.
Dalai lama

Låt oss försöka uppmärksamma naturens värde dagligen.
Dalai lama

Någon annans handling ska inte bestämma din respons.
Dalai lama

En verklig hjälte är den som övervinner sin egen ilska och hat.
Dalai lama

Det är mycket sällsynt eller nästan omöjligt att en händelse kan vara negativ ur alla synvinklar.
Dalai lama

Om ett problem kan lösas, så kommer det att lösas. Om det inte kan lösas, så hjälper det inte att oroa sig.
Dalai lama

Tystnad är ibland det bästa svaret.
Dalai lama

Låt inte andras beteende störa din inre frid.
Dalai lama

Syftet med livet är att vara lycklig.
Dalai lama

Kom ihåg att det ibland är en riktig lyckträff att inte få det du vill ha.
Dalai lama

Att vara medveten om en enda brist hos dig själv är bättre än att vara medveten om tusen hos någon annan.
Dalai lama

Att över huvud taget vara född, är ett mirakel.
Dalai lama

Jag försöker behandla alla jag möter som gamla vänner.
Dalai lama

Till syvende och sist är varje människas högsta önskan helt enkelt sinnesfrid.
Dalai lama

Var vänlig när det är möjligt. Det är alltid möjligt.
Dalai lama

Välj att vara optimistisk, det känns bättre.
Dalai lama

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget.
Dalai lama

Låt inte andras beteende förstöra din inre frid.
Dalai lama

Ju mer vi intresserar oss för andras välgång, desto mer bygger vi upp vår egen lycka.
Dalai lama

Man kan inte hjälpa sig själv om man inte hjälper andra.
Dalai lama

Vi kan aldrig åstadkomma fred i den yttre världen innan vi är till freds med oss själva.
Dalai lama

Jag finner hopp under de mörka dagarna, och fokuserar under de ljusa. Jag dömer inte universum.
Dalai lama

Om du vill att andra ska vara lyckliga, tillämpa medmänsklighet. Om du vill vara lycklig, tillämpa medmänsklighet.
Dalai lama

Varje människa jag möter har något att lära mig.
Dalai lama