---BUDDHA

Det är inte andras felsteg, inte vad andra gjort eller lämnat ogjort som man bör betänka, utan vad man själv gjort eller underlåtit.
Buddha

Ty aldrig upphör hat genom hat, utan det upphör genom vänlighet; det är den eviga lagen.
Buddha

Den respektfulle, som alltid hedrar de gamla, tillväxer i fyra avseenden: ålder, skönhet, lycka och styrka.
Buddha

Vad än en fiende kan göra mot en fiende eller en ovän mot en ovän – ett felriktat sinne gör oss större skada.
Buddha

Den som lämnat bakom sig seger och nederlag, han är fridfull och lycklig.
Buddha

Det är viktigt att behärska det svårgripbara, snabba sinnet, som flyger vart det vill; ett kuvat sinne bringar lycka.
Buddha

Likt en fåra leder vatten till fälten, likt en bågskytt riktar en pil, likt en snickare snidar trä, så formar den vise sitt liv.
Buddha

Alla enskilda ting förgår.
Buddha

Hat dämpas aldrig av mer hat, det kan bara avväpnas genom vänskap och förståelse.
Buddha

Den ene går inte samma väg som den andre.
Buddha

All identifikation med form leder till lidande.
Buddha

Allt som kan uppstå försvinner också.
Buddha

Tålamod är en av de svåraste disciplinerna, men det är de tålmodiga som får uppleva slutsegern.
Buddha

Istället för att söka sanningen, släpp taget om dina föreställningar. 
Buddha

Hat upphör aldrig genom hat. Hat upphör endast genom kärlek.
Buddha 

Var inte så hård mot dig själv. Utan vänlighet mot oss själva kan vi inte älska världen.
Buddha

Om din medkänsla inte inkluderar dig själv, då är den ofullständig. 
Buddha

Vårda varje ögonblick och du vårdar allt.
Buddha

Släpp taget om allt.
Buddha

Dagens agenda: andas ut, andas in, andas ut. 
Buddha

Oavsett vilka svårigheter du haft i det förflutna, kan du börja på ny kula idag.
 Buddha

Alla beskrivningar av verkligheten är temporära hypoteser. 
Buddha

Det är ditt sinne som skapar den här världen. 
Buddha

Oavsett hur svår din bakgrund är, kan du alltid börja om på nytt.
Buddha

Att hålla fast vid ilska är som att hålla fast vid glödande kol med avsikt att slänga den på någon annan; det är du som blir bränd. 
Buddha

Effekten av en handling går aldrig förlorad. 
Buddha

En kanna fylls droppe för droppe. 
Buddha

Det finns endast två misstag man kan göra längs sanningens väg; att inte gå hela vägen, och att inte börja.
Buddha

I skyn finns inget öst och väst; människor skapar dessa skiljaktigheter i sinnet och tar dem sedan för sanna.
Buddha

Var inte försjunken i det förflutna, dröm inte om framtiden, koncentrera sinnet på det innevarande ögonblicket.
Buddha

Frid kommer inifrån. Sök det inte utvändigt.
Buddha

Tusen ljus kan tändas med ett enda, utan att livet för det ljuset förkortas. Glädje avtar aldrig genom att delas. 
Buddha

Du själv, lika mycket som alla andra i universum, förtjänar din kärlek och tillgivenhet.
Buddha

Allt det vi är, är resultatet av vad vi tänker.
Buddha

Varje morgon föds vi på nytt. Vad vi gör idag är det som betyder mest.
Buddha

--------------------------------------------

DALAI LAMA

En av de allra viktigaste egenskaperna är medkänsla. Vi kan inte köpa den i ett snabbköp. Vi kan inte tillverka den med hjälp av maskiner. Men genom inre utveckling går det. Utan inre frid är det omöjligt att uppnå fred i världen.
Dalai lama

En av de viktigaste egenskaperna är godhet. Med godhet, kärlek, medkänsla, med denna känsla som är essensen i broderskap och systerskap, når man inre frid. Denna känsla av omtanke är grunden till inre frid.
Dalai lama

Genom medkänsla och kärlek kan vi lösa många problem och erfara sann glädje och frid.
Dalai lama

Om man intar en ödmjuk attityd så tilltar ens goda egenskaper. Men om man är högfärdig så blir man avundsjuk på andra och man blir arg på andra, och man ser ner på andra. Genom detta skapas olycka i samhället.
Dalai lama

Innerst inne måste vi hysa kärlek till varandra, vi måste klart inse och förstå att vi har en gemensam mänsklig natur.
Dalai lama

Att ha ett välvilligt sinnelag, att vissa godhet, att ha kärlek – detta är de viktigaste sakerna.
Dalai lama

Vi är så beroende av andras omtanke i början och i slutet av vårt liv, hur kan det då komma sig att vi i mitten av det försummar att visa omtanke om andra?
Dalai lama

Fienden är en väldigt bra lärare.
Dalai lama

Lycka är inte någonting färdiglagat. Den kommer från dina egna handlingar.
Dalai lama

Ett öppet hjärta är ett öppet sinne.
Dalai lama

Kärlek är frånvaro av dömande.
Dalai lama

Där okunnighet är vår mästare, finns ingen möjlighet till verklig frid.
Dalai lama

Låt oss försöka uppmärksamma naturens värde dagligen.
Dalai lama

Någon annans handling ska inte bestämma din respons.
Dalai lama

En verklig hjälte är den som övervinner sin egen ilska och hat.
Dalai lama

Det är mycket sällsynt eller nästan omöjligt att en händelse kan vara negativ ur alla synvinklar.
Dalai lama

Om ett problem kan lösas, så kommer det att lösas. Om det inte kan lösas, så hjälper det inte att oroa sig.
Dalai lama

Tystnad är ibland det bästa svaret.
Dalai lama

Låt inte andras beteende störa din inre frid.
Dalai lama

Syftet med livet är att vara lycklig.
Dalai lama

Kom ihåg att det ibland är en riktig lyckträff att inte få det du vill ha.
Dalai lama

Att vara medveten om en enda brist hos dig själv är bättre än att vara medveten om tusen hos någon annan.
Dalai lama

Att över huvud taget vara född, är ett mirakel.
Dalai lama

Jag försöker behandla alla jag möter som gamla vänner.
Dalai lama

Till syvende och sist är varje människas högsta önskan helt enkelt sinnesfrid.
Dalai lama

Var vänlig när det är möjligt. Det är alltid möjligt.
Dalai lama

Välj att vara optimistisk, det känns bättre.
Dalai lama

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget.
Dalai lama

Låt inte andras beteende förstöra din inre frid.
Dalai lama

Ju mer vi intresserar oss för andras välgång, desto mer bygger vi upp vår egen lycka.
Dalai lama

Man kan inte hjälpa sig själv om man inte hjälper andra.
Dalai lama

Vi kan aldrig åstadkomma fred i den yttre världen innan vi är till freds med oss själva.
Dalai lama

Jag finner hopp under de mörka dagarna, och fokuserar under de ljusa. Jag dömer inte universum.
Dalai lama

Om du vill att andra ska vara lyckliga, tillämpa medmänsklighet. Om du vill vara lycklig, tillämpa medmänsklighet.
Dalai lama

Varje människa jag möter har något att lära mig.
Dalai lama


Eckhart Tolle


Om inre frid verkligen är vad du önskar dig, då väljer du det.
Eckhart Tolle

Att vara medveten om och uppleva enheten mellan dig själv och den andra är sann kärlek, sann omsorg, sann medkänsla.
Eckhart Tolle

I Närvarons stillhet kan du förnimma att den formlösa essensen i dig själv och i den andra är ett.
Eckhart Tolle

Att vara närvarande är alltid oändligt mer verkningsfullt än något man kan säga eller göra, även om närvaron ibland också kan ge upphov till ord eller handlingar.
Eckhart Tolle

De flesta människor behandlar det nuvarande ögonblicket som om det vore ett hinder som de måste övervinna. Eftersom nuet är livet självt, är det en galet sätt att leva.
Eckhart Tolle

Det flesta människor existerar inte i en levande verklighet utan i en mental föreställningsvärld.
Eckhart Tolle

Se till att nuet är din vän, inte din fiende. Hedra det genom att ge det din fulla uppmärksamhet. Uppskatta det genom att vara tacksam för det.
Eckhart Tolle

Låt inte en galen värld tala om för dig att framgång är någonting annat än ett framgångsrikt nu. Och vad är det? Det finns en känsla av kvalitet i det du gör, även i den allra enklaste handling.
Eckhart Tolle

Du blir inte god genom att försöka vara god, utan genom att upptäcka den godhet som redan finns inom dig och låta den komma fram.
Eckhart Tolle

Någon form av handling är ofta bättre än ingen handling alls, särskilt om du har suttit fast i en olycklig situation under lång tid. Om du gör ett misstag lär du dig åtminstone något. Om du fortsätter att sitta fast lär du dig ingenting.
Eckhart Tolle

Ingenting har någonsin hänt i det förflutna som kan hindra dig från att vara närvarande här och nu; och om det förflutna inte kan hindra dig från att vara närvarande här och nu, vilken makt har det då?
Eckhart Tolle

När du är närvarande i detta ögonblick, då bryter du kontinuiteten i din berättelse om det förflutna och framtiden. Då uppstår sann intelligens, och även kärlek.
Eckhart Tolle

Du kan inte ta upp kampen mot egot och vinna, på samma sätt som du inte kan bekämpa mörkret. Medvetenhetens ljus är det enda som behövs. Du är detta ljus.
Eckhart Tolle

Tristess, ilska, sorg eller rädsla är inte ”din”, inte personlig. De är tillstånd av det mänskliga sinnet. De kommer och går. Inget som kommer och går är du.
Eckhart Tolle

Det finns inget ställe som är idealiskt – eller, alla ställen är idealiska.
Eckhart Tolle

Medvetenheten är den viktigaste representanten för förändring.
Eckhart Tolle

Det enda absolut verkliga under din resa är det steg du tar just nu.
Eckhart Tolle

Ingenting hände någonsin i det förflutna; det hände i nuet. Ingenting kommer någonsin att hända i framtiden; det kommer att hända i nuet.
Eckhart Tolle

Du är här för att göra det möjligt för universums gudomliga syfte att förverkligas. Så viktig är du!
Eckhart Tolle

Det kan se ut som om situationen skapar lidandet, men i slutändan är det inte så – ditt motstånd gör det.
Eckhart Tolle

Medvetenhet är den viktigaste ingrediensen för förändring.
Eckhart Tolle

Ingenting i det förflutna kan hindra dig från att vara närvarande nu, och om det förflutna inte kan hindra dig från att vara närvarande nu, vilken kraft har det?
Eckhart Tolle

Viss förändring ser negativ ut på ytan, men du kommer snabbt att inse att ett utrymme har skapas i ditt liv, så att något nytt kan växa fram.
Eckhart Tolle

Att inte ta sina tankar alltför allvarligt är en andlig övning som jag varmt rekommenderar.
Eckhart Tolle

Skänk din fulla uppmärksamhet till det innevarande ögonblicket.
Eckhart Tolle

Om du anser att egot att är ditt personliga problem, då är det bara mer ego.
Eckhart Tolle

Ingenting hände i det förflutna som kan hindra dig från att vara närvarande nu.
Eckhart Tolle

Säg alltid ”ja” till nuet. Vad skulle kunna vara mer fåfängt, mer galet, än att skapa inre motstånd mot något som redan är?
Eckhart Tolle

Tidigare levde du i tiden och gjorde korta besök i nuet. Försök i stället att leva i nuet och göra korta besök i det förflutna och framtiden när det behövs för att hantera de praktiska aspekterna av ditt liv.
Eckhart Tolle

Hemligheten med livet är att ”dö innan du dör” – och upptäcka att det inte finns någon död.
Eckhart Tolle

Sann styrka är något vi har inom oss, och den finns tillgänglig för dig nu.
Eckhart Tolle

***Du kan alltid hantera nuet, men du kan inte åtgärda något som bara är en mental projektion – du kan inte åtgärda något som ligger i en tänkt framtid.
Eckhart Tolle

***Du är här för att göra det möjligt för universums gudomliga syfte att förverkligas. Så viktig är du!
Eckhart Tolle

***Säg ”ja” till livet – och se hur livet plötsligt börjar arbeta för dig i stället för emot dig.
Eckhart Tolle

---Det är i stillhet som kreativitet och lösningar på problem upptäcks.
Eckhart Tolle

---Allt som uppstår försvinner.
Eckhart Tolle

---Stress orsakas av att vara ”här”, men vilja vara ”där”.
Eckhart Tolle

---Du är nu.
Eckhart Tolle

---Livet är ett äventyr, inte en paketresa.
Eckhart Tolle

---Endast sanningen om vem du är och insikten om den kan göra dig fri.
Eckhart Tolle

---Var du än är, vad du än gör, var närvarande.
Eckhart Tolle

---Du kan inte hitta dig själv genom att blicka in i det förflutna. Du kan hitta dig själv genom att kliva in i nuet.
Eckhart Tolle

---Lidande är nödvändigt tills du inser att det är onödigt.
Eckhart Tolle

---Varken motgång eller framgång har kraften att förändra ditt inre varandetillstånd.
Eckhart Tolle

---Fokusera din uppmärksamhet på nuet och berätta sedan för mig vilka problem du har i detta ögonblick.
Eckhart Tolle

---Livet ger oss de upplevelser som är till störst hjälp för vår utveckling. Hur kan du då veta att det är just den här erfarenheten du behöver? Jo, för att den är vad du upplever just nu i det här ögonblicket.
Eckhart Tolle

---Här är en ny andlig övning för dig: Ta inte dina tankar på för stort allvar.
Eckhart Tolle

---De flesta människor är aldrig fullt närvarande i nuet, eftersom de omedvetet tror att nästa stund måste vara viktigare än denna. Men då missar du hela ditt liv, som aldrig inte är nu.
Eckhart Tolle

---Det finns inga misstag, endast lärdomar.
Eckhart Tolle

---Acceptera det innevarande ögonblicket och hitta perfektionen som är djupare än någon form och orörd av tiden.
Eckhart Toll

---Vänta inte på att bli framgångsrik i framtiden – ha ett framgångsrikt förhållande med det innevarande ögonblicket.
Eckhart Tolle

---Lidande kräver tid. Det kan inte överleva i nuet.
Eckhart Tolle

---Du har inte ett liv. Du ÄR liv. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

---Medvetenhet är nyckeln till förvandling. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

---Världen kan endast förändras inifrån. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

---Medvetenhet är den viktigaste ingrediensen för förändring. ~ Eckhart Tolle

---Du kan skynda utan att vara stressad. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

---Var uppmärksam på din andning. Lägg märke till hur den tar uppmärksamheten bort från tänkandet och skapar utrymme. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

---Ingen kan agera bortom sin nivå av medvetande. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

---Sök inte lycka. Om du söker den, finner du den inte, eftersom sökandet är motsatsen till lycka.
Eckhart Tolle

---Makt över andra är svaghet förklädd till styrka.
Eckhart Tolle

---Livet är nu.
Eckhart Tolle

---Det finns bara en skyldig förövare på vår jord: människans omedvetenhet. 
Eckhart Tolle

---Genom att acceptera blir du vad du är: öppen och obegränsad. Du blir hel.
Eckhart Tolle

---Det människor gör mot andra gör de också mot sig själva. 
Eckhart Tolle

---Oavsett hur lång din resa verkar vara, finns det aldrig mer än detta: ett steg, ett andetag, ett ögonblick – NU. 
Eckhart Tolle

---Försök inte säga åt livet vad ditt syfte är. Fråga livet vilket syfte det har åt dig.
Eckhart Tolle

---Äkta kärlek vill inte ha någonting.
Eckhart Tolle

---Den primära orsaken till lidande är aldrig situationen, utan dina tankar om den.
Eckhart Tolle

---Äkta förlåtelse är att inse att det inte finns något att förlåta. 
Eckhart Tolle

---Du är det du söker.
Eckhart Tolle

---Att göra är bra, men att vara är bättre.
Eckhart Tolle

---Eftersom det inte går att fly från nuet – varför inte välkomna det och bli vän med det?
Eckhart Tolle

---Kärleken vill inte ha något – och den räds ingenting. 
Eckhart Tolle

---Ta inte tankarna alltför allvarligt. 
Eckhart Tolle

---Du är himlen. Molnen är det som händer, som kommer och går. 
Eckhart Tolle

---När du inte längre tror på allt du tänker, då blir du medveten och inser att tänkaren inte är den du är. 
Eckhart Tolle

---Oro låtsas vara viktig, men fyller ingen nyttig funktion. 
Eckhart Tolle

---Varje gång någonting negativt händer dig, finns det en djup lärdom dold i det. 
Eckhart Tolle

---Det är inte vad du gör som är det viktiga. Det är hur du gör det du gör. 
Eckhart Tolle

---Mycket av det vi oroar oss för inträffar aldrig. 
Eckhart Tolle

---Det du accepterar, det går du bortom. Det du gör motstånd mot, det håller dig fast.
Eckhart Tolle

---Din uppgift är inte att söka efter kärlek utan att finna en port genom vilken kärleken kan komma in. 
Eckhart Tolle

---Livet är inte så allvarligt som det framstår i dina tankar.
Eckhart Tolle

---Det finns tre ord som förmedlar hemligheten med konsten att leva, hemligheten bakom all framgång och lycka: Ett Med Livet.
Eckhart Tolle

---Att erkänna det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd. 
Eckhart Tolle

---Den främsta orsaken till olycka är aldrig situationen, utan dina tankar om den.
Eckhart Tolle

Livet är inte så allvarligt som det framstår i dina tankar.
Eckhart Tolle

Själva oron är ett större problem än det du oroar dig för.
Eckhart Tolle

Säg ”ja” till livet, och se hur livet plötsligt börjar arbeta för dig istället för emot dig
Eckhart Tolle

Äkta kärlek har ingen motsats. 
Eckhart Tolle

---Det förflutna har ingen makt över det innevarande ögonblicket. 
Eckhart Tolle

Som det är i det inre, så blir det i det yttre. 
Eckhart Tolle

Sluta definiera dig själv – inför dig själv och inför andra. Du dör inte. Du börjar att leva.
Eckhart Tolle

Resan är viktigare än målet. 
Eckhart Tolle

Att uppskatta allt bra du redan har i ditt liv är grunden till rikedom. 
Eckhart Tolle

Du kan förlora något som du har, men inte något som du är. 
Eckhart Tolle

Vad nuet än innehåller, acceptera det som om du hade valt det.
Eckhart Tolle

Lidande orsakas av dina mentala tolkningar, inte av situationen i sig.
Eckhart Tolle

Inse på djupet att det innevarande ögonblicket är allt du har. Gör nuet till huvudfokus i ditt liv. 
Eckhart Tolle

Det du accepterar går du bortom.
Eckhart Tolle

Om du får insidan rätt, faller det yttre på plats. 
Eckhart Tolle

Allt naturligt – varje blomma, träd och djur – har viktiga saker att lära oss, om vi bara stannar upp, lyssnar och ser.
Eckhart Tolle

Det enda som egentligen är verkligt i fråga om din resa är det steg som du tar just nu. 
Eckhart Tolle

Din yttre resa kan innehålla en miljon steg, men din inre resa har bara ett: det steg du tar just nu
Eckhart Tolle

Varje utmaning är en möjlighet till uppvaknande.
Eckhart Tolle

Äkta intelligens verkar i tysthet. Det är i stillhet vi finner kreativitet och lösningar på problem.
Eckhart Tolle

Hela ditt liv består av det nuvarande ögonblicket. 
Eckhart Tolle

Att älska är att känna igen dig själv i en annan människa.
Eckhart Tolle

Livet är inte vad du gör, utan hur du gör det.
Eckhart Tolle

Livet är inte så allvarligt som sinnet vill få oss att tro.
Eckhart Tolle


Mäster Eckhart


I sin högsta och renaste del är själen så ädel att mästarna icke kan finna något namn för den.
Mäster Eckhart

Vad som sker den första och den yttersta dagen, det är där närvarande i ett enda nu.
Mäster Eckhart

Lika obetydligt som ett litet ord är i jämförelse med hela världen, lika obetydlig är den visdom vi här kan tillägna oss i jämförelse med den rena, klara sanningen.
Mäster Eckhart

Ljuset och mörkret kan ej bestå vid sidan av varandra.
Mäster Eckhart

Älskar du dig själv, så älskar du alla andra människor lika mycket som dig själv. Så länge du älskar någon enda människa mindre än dig själv, så har du aldrig vunnit den rätta kärleken till dig själv.
Mäster Eckhart

Om du blir mera lycklig av din egen ära än någon annans, så är det orätt.
Mäster Eckhart

Kärleken är ädel, eftersom den är så allomfattande.
Mäster Eckhart

Ett upphöjt sinnelag måste Du ha, ett brinnande sinnelag i vilket likväl en ogrumlad tigande stillhet härskar.
Mäster Eckhart

Skall ögat varsebliva färgerna, måste det först självt vara avklätt alla färger.
Mäster Eckhart

Det är i mörker man finner ljuset, så när vi sörjer, är detta ljus som närmast.
Mäster Eckhart

Folk borde inte bekymra sig så mycket om vad de skall göra som om vad de är.
Mäster Eckhart

Ju mer vi har, desto mindre äger vi.
Mäster Eckhart

Priset för passivitet är betydligt högre än kostnaden för ett misstag.
Mäster Eckhart


Mahatma Gandhi


Tillfredsställelse ligger i prestationen, inte i det uppnådda.
Mahatma Gandhi

De svaga kan aldrig förlåta. Förlåtelse är de starkas attribut.
Mahatma Gandhi

Dagen då kärlekens makt upphäver kärleken efter makt, då kommer världen att veta vad fred innebär.
Mahatma Gandhi

Om man så står ensam, så är sanningen alltid sanning.
Mahatma Gandhi

När jag misströstar tänker jag på att i alla tider har sanningen och kärleken alltid segrat.
Mahatma Gandhi

”Öga för öga” slutar med att hela världen blir blind.
Mahatma Gandhi

Varje kväll när jag somnar, dör jag. Och när jag vaknar nästa morgon är jag pånyttfödd. ~ Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi

Det finns mer i livet än strävan att öka dess hastighet.
Mahatma Gandhi

Öga för öga, gör hela världen blind.
Mahatma Gandhi

Det är inte alls för sent. Du vet bara ännu inte vad du är kapabel till. 
Mahatma Gandhi

Lycka är när det du tänker, det du säger, och det du gör är i harmoni.
Mahatma Gandhi

Styrka kommer inte från fysisk kapacitet. Det kommer från en oemotståndlig vilja.
Mahatma Gandhi

Där det finns kärlek finns det liv. 
Mahatma Gandhi

Ett uns praktiserande är värt mer än ett ton predikande. 
Mahatma Gandhi

Vi måste vara förändringen vi vill se. 
Mahatma Gandhi

Lev som om du skulle dö i morgon. Lär som om du skulle leva för alltid.
Mahatma Gandhi


Marcus Aurelius


Den enda rikedom du behåller för evigt är den rikedom du givit bort.
Marcus AureliusSkaka av dig allt, alla irritationer och distraktioner, och uppnå fullkomlig tillfredsställelse.
Marcus Aurelius

Du har makten över ditt sinne – inte det som sker utanför. Inse detta och du kommer att finna styrka.
Marcus Aurelius

Kom ihåg, väldigt lite krävs för att leva ett lyckligt liv.
Marcus Aurelius

Utför varje handling i ditt liv som om det vore din sista. 
Marcus Aurelius

Ytterst lite behövs för ett lyckligt liv; allt finns inom dig, i ditt sätt att tänka.
Marcus Aurelius

Tänk så mycket tid han spar, som inte bekymrar sig över vad hans granne tycker, tänker och säger.
Marcus Aurelius