Eileen Caddy

Eileen CaddyJu mer du eftertraktar någonting, desto troligare är det att du förlorar det.
Eileen Caddy

Vad som är rätt för en person, behöver inte vara det för en annan.
Eileen Caddy

Kärleken – håll fast den och du skall förlora den, släpp den fri och den återvänder till dig tusenfalt. 
Eileen Caddy

Du kommer aldrig att lära dig att simma, om du inte lyfter fötterna från botten.
Eileen Caddy

Kärleken borde aldrig få skruvas på och av som en kran. 
Eileen Caddy

Var dig själv och försök inte efterlikna någon annan. Alla olika slag behövs för att skapa en värld.
Eileen Caddy

Var villig att acceptera verkliga utmaningar i livet och var aldrig rädd för dem. 
Eileen Caddy

Som du tänker, sådan är du.
Eileen Caddy

Låt ditt lärande komma inifrån. 
Eileen Caddy

Den mörkaste timmen kommer innan den strålande gryningen.
Eileen Caddy

Förändring börjar inom individen och går sedan ut i samhället, staden, nationen och världen. 
Eileen Caddy

Låt allt du företar dig ske helhjärtat.
Eileen Caddy

Du kan inte lägga skulden på någon annan för hur du mår.
Eileen Caddy

Det är inte intellektet du behöver, det är inspirationen och intuitionen. 
Eileen Caddy

Ju mer kärlek du ger, desto mer kommer du att få.
Eileen Caddy

Kärlek attraherar kärlek. 
Eileen Caddy

Det finns en tid och plats för allting.
Eileen Caddy

Kärleken är den största förenande faktorn i universum, så älska, älska, älska
Eileen Caddy

Kärleken är nyckeln till livet. Du har den nyckeln inom dig.
Eileen Caddy

Om du faller, res dig upp och försök igen.
Eileen Caddy

Tänk det allra bästa, så kommer du att dra det allra bästa till dig.
Eileen Caddy

Lämna gårdagen bakom dig – lär dig av den, men låt den inte förstöra denna dagen. 
Eileen Caddy

Så som du ger, så får du tillbaka.
Eileen Caddy

Livet är enkelt! Varför komplicera det för dig? 
Eileen Caddy

Du kan inte skapa det nya, genom att förbli försänkt i det gamla.y
Eileen Caddy

Livet är vad du gör det till. Vad gör du med ditt liv?
Eileen Caddy

Du är fullständigt fri att välja din egen väg.
Eileen Caddy


Epiktetos

 

Vad som än händer, beror det av mig själv att därav skörda det allra största gagn.
Epiktetos

Om det någonsin händer dig att blicka omkring dig i yttervärlden för att se efter om du väcker någons beundran, må du veta att du har förlorat allt vad du hittills har vunnit.
Epiktetos

Om nu inte ens ett fikon blir färdigt på ett ögonblick eller ens inom en timme, hur kan du då begära att en människosjäl skall inom en så kort tid och utan möda mogna? Inbilla dig det inte säger jag dig!
Epiktetos

Ty anser du en gång någonting av allt detta yttre för ett gott eller ett ont, så är det alldeles oundvikligt att du börjar anklaga och hata upphovet till allt detta, så snart du går miste om vad du åtrår eller råkar ut för vad du avskyr.
Epiktetos

Ty liksom timmermannens material är trä och bronsgjutarens brons, så är levnadskonstens material vars och ens egen levnad.
Epiktetos

Glöm aldrig, då något kommer i din väg, att vända dig till ditt eget inre och rannsaka, vilket värn som är dig givet för ett sådant fall.
Epiktetos

Yvs aldrig över främmande företräden. Om din häst yvdes och sade: ”Jag är vacker!” så vore det ju ännu förlåtligt; – men om du säger: ”Jag har en vacker häst!” så gör då åtminstone klart för dig, att det är över hästens förträfflighet du yves.
Epiktetos

Vad stort sker, det sker långsamt; inte ens en druva eller ett fikon kommer till stånd på ett ögonblick.
Epiktetos

Ingen annan kan skada dig om du inte själv vill det, och du blir aldrig sårad förrän du tycker att du har anledning att bli det.
Epiktetos

Det är ett tecken på bristande insikt att anklaga andra för sina lidanden; den som börjar komma till insikt anklagar ingen annan än sig själv; och den insiktsfulle anklagar varken sig själv eller andra.
Epiktetos

Till vilken tidpunkt ärnar du uppskjuta att anse dig värdig det högsta och att följa den väg du anser för den rätta?
Epiktetos

Om en korp kraxar ett olycksbud i ditt öra, så låt inte din inbillning fara av med dig.
Epiktetos

Önska inte att händelserna må hända såsom du önskar; utan önska att de må hända såsom de hända; – därav kommer du att befinna dig mycket bättre.
Epiktetos

Sjukdom är ett hinder för kroppen, inte för viljan, om hon inte själv vill det.
Epiktetos

Icke tingen är det, som förskräcka människorna, utan deras föreställningar om tingen.
Epiktetos

Intet mål i världen uppställes enkom för att förfelas – alltså finns intet i och för sig ont väsen i världen.
Epiktetos

Det är inte det som händer oss som bekymrar oss, utan det vi tänker om det som händer oss.
Epiktetos

Ju större utmaning, desto större ära i att övervinna den. Stormar och oväder skapar skickliga sjömän.
Epiktetos

Människan störs inte av saker i sig själva, utan av sin syn på dem. ~
Epiktetos

Det är inte vad som händer dig som betyder något, utan hur du reagerar på det.
Epiktetos


Konfucius

 

I den mänskliga naturen står vi varandra nära; i vårt handlande går vi skilda vägar.
Konfucius

Om du hatar en människa, gör henne en tjänst och du skall lära dig älska henne.
Konfucius

Gör inte mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig.
Konfucius

När du ännu inte förstår livet, hur skulle du då kunna förstå döden?
Konfucius

Älska människorna!
Konfucius

Oroa dig inte för att ingen känner dig; försök att vara någon värd att känna.
Konfucius

Respektera dig själv och andra kommer att respektera dig.
Konfucius

Allting har sin skönhet, men alla ser den inte.
Konfucius

Vad du inte vill att andra skall göra mot dig skall du inte heller göra mot andra.
Konfucius

Om en människa upptäcker sitt misstag och inte rättar till det, begår hon ytterligare ett misstag.
Konfucius


Det spelar ingen roll hur långsamt du rör dig, så länge du inte stannar.
Konfucius

Vart du än går, gå med hela ditt hjärta.
Konfucius

Bättre tända ett ljus än att förbanna mörkret.
Konfucius

Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag kommer ihåg. Jag gör och jag förstår.
Konfucius

Det spelar ingen roll hur långsamt du rör dig, så länge du inte stannar.
Konfucius

Det storslagna ligger inte i att aldrig falla, utan i att resa sig varje gång det händer
Konfucius

Den som flyttar ett berg börjar med att bära bort småsten.
Livet är väldigt enkelt, men vi envisas med att göra det svårt. 
Konfucius

Välj ett jobb du älskar och du kommer aldrig att behöva arbeta en dag i hela ditt liv.
Konfucius


Lao Zi

 

Den furste som fyller sina salar med guld och jade kan inte trygga dem.
Lao Zi

Den som visar fram sig själv framstår inte som lysande.
Lao Zi

Den som inte ger upp visar viljestyrka.
Lao Zi

Den som skryter framstår inte som framgångsrik.
Lao Zi

Att hålla kärlet upprätt och fylla det till brädden går inte upp mot att låta bli.
Lao Zi

Den som försöker skina skymmer sitt eget ljus.
Lao Zi

Den som framhäver sig själv framstår inte som en ledare.
Lao Zi

Att jag drabbas av en svår olycka beror på det egna jaget. Ägde jag inget eget jag, vilken olycka kunde då drabba mig?
Lao Zi

Hamstring av gods leder ovillkorligen till stora förluster.
Lao Zi

Trettio ekrar förenas i ett nav: det är Intet i dess inre som gör vagnen användbar.
Lao Zi

Den störste snidaren verkar utan att splittra.
Lao Zi

Den furste som yvs över sina rikedomar och sin höga status drar olycka över sig.
Lao Zi

Det svåra och det lätta fullkomnar varandra.
Lao Zi

Det finns ingen större börda än att ha för många frestelser.
Lao Zi

Svåråtkomliga ting gör att människans vandel lider skada.
Lao Zi

Den som vet när han har tillräckligt är rik.
Lao Zi

Den som håller fast vid tingen förlorar dem.
Lao Zi

Inget brott är större än att låta begär få fritt spelrum; ingen olycka är större än att inte veta när man har fått nog; ingen katastrof är värre än habegäret. Det är därför som kunskapen om att nog är nog skänker en evig tillfredsställelse.
Lao Zi

Att förkasta studier vållar ingen skada. Hur liten är inte skillnaden mellan ”ja” och ”javisst”?
Lao Zi

Medan inga tecken till oro ännu har uppträtt är det lätt att planera för att möta eventuella oroligheter.
Lao Zi

Det som är utan substans kan tränga in i det som inte har någon öppning. Därigenom vet jag att icke-handlande ger utbyte.
Lao Zi

Den som är god finner jag god; den som icke är god finner jag också god, varigenom även han blir god.
Lao Zi

Tid är ett skapat ting. Att säga ”Jag har inte tid” är som att säga ”Jag vill inte”.
Lao Zi

Att nå stillhet innebär att återvända till sin bestämmelse; att återvända till sin bestämmelse innebär att uppgå i Det evigt oföränderliga. Att äga kunskap om Det evigt oföränderliga innebär att vara upplyst.
Lao Zi

En tusenmilaresa börjar under ens fötter.
Lao Zi

Att vara fåordig följer naturens lag. En rasande storm varar därför inte en hel morgon; ett störtregn varar inte en hel dag. Vem skapar dessa oväder? Himlen och Jorden. Om inte ens Himmel och Jord kan förlänga dessa oväder, hur skulle då människan kunna åstadkomma något med många ord?
Lao Zi

Den som styr över andra har makt. Den som styr över sig själv har styrka.
Lao Zi

Den som har lite skall få mer, den som har mycket skall förvillas.
Lao Zi

Det som är ofullständigt skall bli fullkomnat.
Lao Zi

Den som är egenrättfärdig framstår inte som hedersvärd.
Lao Zi

Den som dör men inte glöms bort lever länge.
Lao Zi

Man hugger ut dörrar och fönster och bygger ett rum: det är Intet i dess inre som gör rummet användbart.
Lao Zi

Anledningen till att Floden och Havet kan tjäna som konungar över de hundra dalgångarnas bäckar är att de förmår ligga lägre än dem.
Lao Zi

Den som är pålitlig finner jag pålitlig; den som icke är pålitlig finner jag också pålitlig, varigenom även han blir pålitlig.
Lao Zi

Att uppfatta Det evigt oföränderliga är att vara klarsynt.
Lao Zi

Den som är ett med sin framgång kommer framgången att anamma; den som är ett med sin motgång kommer motgången att anamma.
Lao Zi

Den som förstår sig på att plantera behöver inte befara att hans plantor rycks upp med rötterna.
Lao Zi

Ett träd vars stam är grov som ett famntag har vuxit ur ett litet strå.
Lao Zi

Endast genom att icke kämpa med andra undgår man att drabbas av harm.
Lao Zi

Den som definierar sig själv känner inte till sitt sanna jag.
Lao Zi

Den som äger den största godheten verkar utan att ha anledning därtill.
Lao Zi

Den stora vägen är jämn, men folket älskar att ta omvägar.
Lao Zi

Man knådar lera och tillverkar ett kärl: det är Intet i dess inre som gör kärlet användbart.
Lao Zi

Den som rusar fram kommer inte långt.
Lao Zi

Den som en gång upplevt belåtenheten som kommer ur att helt enkelt vara belåten, kommer aldrig mer vara annat än belåten. 
Lao Zi

De som alltid är upptagna med något kan inte njuta av världen.
Lao Zi

Den som tar stora steg vandrar inte fortast.
Lao Zi

Tid är ett skapat ting. Att säga ”Jag har inte tid” är som att säga ”Jag vill inte”. 
Lao Zi

Ingenting är mjukare och mer flexibelt än vatten, ändå kan inget stå emot det.
Lao Zi

Den som känner andra är klok, den som känner sig själv är upplyst. 
Lao Zi

Den som besegrar andra har makt, den som besegrar sig själv är stark.
Lao Zi

Den som vet när han har tillräckligt är rik. 
Lao Zi

Ett nio våningar torn har sin begynnelse i en handfull lera.
Lao Zi

Den som står på tå står inte stadigt. 
Lao Zi

Hos ett stilla sinne står hela universum till förfogande. 
Lao Zi

Nya möjligheter är ofta förklädda till smärtsamma slut. 
Lao Zi

Dolt i all olycka finns lycka.
Lao Zi

Om du är deprimerad, lever du i det förflutna. Om du är orolig, lever du i framtiden. Om du är harmonisk, lever du i nuet. 
Lao Zi

Den som är nöjd är rik.
Lao Zi

Vägen till att göra går via att att vara. 
Lao Zi

Inget är mjukare och mer flexibelt än vatten, ändå kan ingenting stå emot det. 
Lao Zi

Ge en man en fisk och han blir mätt för dagen. Lär honom att fiska och han blir mätt för resten av livet. 
Lao Zi

Även en tusenmilafärd börjar med ett första steg.
Lao Zi

Naturen skyndar inte, ändå fullbordas allt.
Lao Zi

Var nöjd med det du har och finn glädje i hur saker är. När du inser att inget saknas, tillhör hela världen dig.
Lao Zi