Lapset on syyttömiä vanhempiensa tekoihin...lapsia tulee auttaa...tähän ei ole mitään muuta sanomista.


Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo ottaa kantaa al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa olevien Isis-äitien lapsista käytyyn keskusteluun. Leirillä on Ylen tietojen mukaan 11 suomalaisnaista ja 33 lasta.

Arkkipiispa Leon mukaan kirkko näkee, että ihmisen arvo ei määrity hänen potentiaalinsa kautta vaan siitä, mitä hän nyt on. Leo toteaa, että Isis-äitien lapset ovat nyt lapsia ja on varottava sellaista ajattelua, jossa lapset nähdään tulevaisuuden uhkana.

Uhkana pitäminen saattaa aiheuttaa sen, että stigmatisoidut lapset alkavat "herkemmin toteuttaa ympäristön heihin kohdistamia odotuksia".

– Kirkon näkökulmasta lapsi itsessään ei ole vain arvokas, vaan myös pyhä. Pyhästä puuttuu vertailun periaate. Lapsen pyhyys ei ole hänen luonteessaan, ei hänen mieltymyksissään, ei edes hänen ainutlaatuisuudessaan yksilönä. Häntä ei voi yksinkertaisesti verrata tai palauttaa mihinkään yksittäiseen piirteeseen. Tämä tarkoittaa, että lapsen arvo ei asetu vain moraalisen mittarin yläpäähän, vaan sen ulkopuolelle; se antaa valon, jonka avulla koko mittaristo on ylipäätään luettavissa, Leo toteaa.

Leon mukaan kristillisyyttä on se, että kaikille lapsille annetaan mahdollisuus hyvään, turvalliseen ja onnelliseen elämään.

– Vaikka hyvyys ei olisi aina läsnä itse todellisuutena, se on olemassa mahdollisuutena. Meillä on tilaisuus katkaista vihan ja katkeruuden kierre. Aikuiset ihmiset ovat vastuussa teoistaan, mutta lapsille meidän on pidettävä auki pyhyyden mahdollisuus. Se tapahtuu konkreettisesti, osoittamalla heille, että kaikki ei ole vain matemaattista kalkulointia, Leo päättää kirjoituksensa.

- kotimaa24 -