Största fantasin på länge, blir det verkligt? skakar på huvudet och säger, nej, icke troligt, folket med makten vill behålla makten, folket utan egen stat blir utan egen stat, Detta den stora drömmen är, USAs och Israels stora dröm, Eländigt, maktgalet, Vakna ni stora drömmare, behandla alla likadant, bli människovänliga istället.

the guardian - CNN - expressen -