Efter många år tycks SÄPO har vaknat...detta borde hänt för länge sedan...våldsbejakande islamister måste bekämpas...ibland är det så tokigt att media tror att dessa salafister perresenterar alla muslimers Islam, det är synd att det varit så...SÄPO visar fötterna :) ok. bättre sent än aldrig...men ändog, tänk om man reagerat på en gång, då skulle t.sx inte så många rest till Syrien...hoppas att SÄPOs beskyllning gälleratt det är sant att han har samröre med jihadister.

Gävleimamen Abo Raad togs i går i förvar av Migrationsverket tillsammans med sin son, kan Expressen och Doku avslöja. 
Abo Raad har länge pekats ut att ha en central roll i den svenska jihadistmiljön.

- expressen -