Vakava asia verkossa naisiin kohdistuva häirintä monenlaisessa eri muodossa.
Se alkaa tuntua vaaralliselta silloin jos esiintyy omalla nimellään ja alkaa tulla uhkauksia verkossa.
Kun esiintyy anonyymisti saa myös usein naiset uhkauksia mutta myös paljon enemmän tavallista kiusaamaista osakseen, oikein sellaista joukkokiusaamista.

Itse olen muutaman kerran tullut joukkokiusatuksi, mutta se ei paljoakaan minuun tehonnut...olen ehkä liian paksunahkaiseksi tullut vuosien mittaan .) en ole hiljentynyt ja kerron edelleenkin mielipiteitäni...mutta en mene mukaan sellaisiin keskusteluihin jossa nokkivat minua...nokkijat on yleensä naisia...naiset saattaa olla erittäin pahoja toisilleen...mistähän se johtuu että naiset ilkeilee pahasti toisilleen?
Johtuuko kateudesta tai vain ilkeydestä?

58% verkkohäirintää kokeneista naisista kertoi häirintään liittyneen rasismia, seksismiä, homofobiaa tai transfobiaa.

Kaikissa maissa, joissa tutkimus tehtiin, 26% häirintää kokeneista naisista kertoi, että heistä oli jaettu henkilökohtaista tai henkilöllisyyden paljastavaa tietoa verkossa.

Yli puolet (59%) häirintää kokeneista naisista totesi häirinnän tekijän olleen heille täysin tuntematon henkilö.

Häirinnän psykologiset seuraukset voivat olla tuhoisia.

61% häirintää kokeneista naisista kertoi kärsineensä huonosta itsetunnosta tai itseluottamuksen heikentymisestä verkkohäirinnän takia. Nämä tulokset toistuivat samankaltaisina kaikissa maissa, joissa tutkimusta tehtiin.
Yli puolet (55%) häirintää kokeneista naisista kertoi kärsineensä stressistä, ahdistuksesta tai paniikkikohtauksista. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun naiset olivat kohdanneet verkkohäirintää.
63% naisista kertoi, että häirintä oli aiheuttanut heille uniongelmia.
Reilusti yli puolet (56%) häirintää kokeneista naisista kertoi, että verkkohäirintä oli aiheuttanut heille keskittymisongelmia.

Yli kolme neljäsosaa (76%) verkkohäirintää sosiaalisessa median alustoilla kokeneista naisista muutti tapoja, joilla he käyttävät alustoja.

“Sosiaalinen media on monella tapaa vahvistanut ilmaisunvapauden toteutumista. Mutta kun naisiin kohdistuva väkivalta ja syrjintä ovat levinneet digitaaliseen maailmaan, ovat monet naiset alkaneet sensuroimaan sanomisiaan väkivallan ja häirinnän uhan takia”, Pia Puu Oksanen painottaa.

Jopa yksi neljästä (24%) verkkohäirintää kokeneista naisista kertoi, että häirintä oli saanut heidät pelkäämään perheensä turvallisuuden puolesta.

”Sosiaalisen median palveluntarjoajilla on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia. Niiden täytyy varmistaa, että palveluja käyttävät naiset saavat harjoittaa ilmaisunvapauttaan pelotta”, sanoo Pia Puu Oksanen.

- amnesty - maailma.net -