Diskussionen om arbetsrätten i samband med regeringsförhandlingarna har blivit en onödig sten i skon, skriver Tommy Iseskog, jurist och arbetsrättsexpert, på SvD:s debattsida.
Han anser att saken har förstorats upp i mediebevakningen och att partierna måste förklara för väljarna att det inte handlar om att i grunden göra om eller rent av avskaffa arbetsrätten, utan möjligen om att förändra turordningsreglerna.
Han skriver att en sådan förändring ändå inte kan slås fast i en politisk uppgörelse utan måste diskuteras med arbetsmarknadens parter.

- omni -