Ruotsissa Sosiaalidemokraattien nuorisoon SSU, niin media kirjoitti ainakin aluksi islamilaisista ja Suomi nappasi teemansa samalla tavalla ja kirjoittaa islamilaisista.

Kyseessä ei ole mitkään islamilaiset, siis sunnit tai shiat.
Ne on tavallisia miehiä, jonkin verran uskovaisia, mutta ei homofobisia...Ruotsin media mainitsi myös Ahmadiyya muslimit ja heidän moskeijan ja syytti moskeijaa homofobiseksi.

Ahmadiyya moskeija ja heidän imaami ei ole homofobisia, mutta heidän uskon mukaan, kuten kristittyjen ja juutalaisten, kuuluu avioliitto naiselle ja miehelle koska Jumala loi naisen ja miehen jotta tekisivät keskenään lapsia.

Moskeija ja imaami ja ahmadiyya muslimit ei ole homofobisia, he sietää homoja ja homot on tervetulleita heidän moskeijaan. 
Miespuolinen ruotsalainen oopperalaulaja joka on homo, on ollut siellä moskeijassa ja saanut hyvän vastaanoton, jotta se siitä homofobiasta.
-------------------

Synen på sexualitet inom församlingen är i enlighet med Quranen att äktenskapet sker mellan man och kvinna, vilket även är förenligt med ortodox judendom och kristendom. Enligt vår tro är det så Gud har skapat oss och därigenom möjliggjort vår fortlevnad.

Är en sådan hållning per automatik ”homofobisk”? Nej, vi tar inte avstånd från människor med homosexuell läggning. När vår globale ledare Hazrat Mirza Masroor Ahmad besökte Sverige år 2016, sade han i en intervju till Sydsvenskan att homosexuella är välkomna i vår moské. Och mycket riktigt skedde ett sådant välkomnande ifjol, när tenoren Rickard Söderberg besökte Mahmoodmoskén i Malmö.

Efteråt kommenterade han mötet på sociala medier och skrev ”Imamen är en varm och snäll person… annars har jag bara gott att säga om honom”, och att han upplevde mötet där som ”varmt och välkomnande”. Hur kan detta varma välkomnande ha varit möjligt om moskén har företrädare som är homofobiska? 

Grundaren av vår församling, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, uppmanade oss: Jag säger att ni skall hysa medkänsla för alla Guds skapade varelser, oavsett vad eller vilka de är. (Malfuzat volym 4). 

Att ha en annorlunda uppfattning är det omgivande samhället, kan upplevas som utmanande och provocerande. För att överbygga detta har vår församling under senare tid bedrivit kampanjen ”Fråga en muslim”. Vårt polariserade samhälle är i stort behov samtal över åsikts- och trosgränser, något som vår kampanj tydligt visat. Skiljelinjen mellan traditionell Islam och det övriga samhället går mellan frågor som homosexualitet och synen på könsroller, och här finns även många fördomar.

--- dagenssamhälle -
--------------------

Ahmadiyya muslimer ei ole sunni tai shia, sunnit ja shiat ei hyväksy ahmadiyya muslimeja, eivät pidä edes ahmadiyya muslimeja muslimeina.
Jokaisella ihmisellä on oikeus sanoa mielipiteensä siinä missä muukalaisvihamielisetkin...Jos sanoo että avioliitto on uskon mukaan naisen ja miehen välinen asia, ei se ole islamofobista. ..uon voi sanoa julkisesti mutta silti olla kaveri homojen kanssa.