Mansour Ahmed anser att han tagit ansvar för problemen inom SSU Skåne genom att ”intensivt arbeta fram den åtgärdsplan som ska återupprätta förtroendet och bygga en väg framåt, bortom konflikter.”
Ahmed riktar samtidigt kritik mot svenska medier, som han anser förmedlat en ”uppsåtlig och osann bild”. Han säger sig ha försökt få felaktiga uppgifter ändrade flera gånger, dock utan framgång. Mansour Ahmed menar att det som faktiskt stämmer i rapporteringen har handlat om att ett fåtal medlemmar har gjort oacceptabla uttalanden i sociala medier.
Distriktets platser till förfogande
”Nu när fokus förhoppningsvis skiftar från mig som person hoppas jag att såväl arbetarrörelsen som medierna får tillfälle att reflektera över hur enkelt bilden av att en fundamentalistisk falang tagit över SSU Skåne tillåtits bli en oemotsagd sanning”, skriver Mansour Ahmed.

- svt -

Falsk fakta sprids för att skada SSU Skåne
33 SSU-medlemmar: Den pågående smutskastningen av vårt förbund har fått stått oemotsagd
Det går även med hjälp av utdrag från Skatteverket visa hur medlemmar som har sin folkbokföringsadress utanför Skåne justerats in som ombud för inaktiva kommuner som inte haft verksamhet på flera år.
På så sätt har mandaten för de som redan innehar positioner ökat.
Metoden har under lång tid använts och denna struktur har varit oerhört frustrerande för oss medlemmar.
Vid ett av tillfällena var det så uppenbart riggat att vår nuvarande ordförande Mansour Ahmed blev mycket upprörd på sammanträdet. Tonläget blev definitivt för högt och det skulle aldrig ha hänt, men att stillatigande sitta och titta på när demokratin sätts ur spel tär på tålamodet.
Ett högt tonläge är dock inte ett stadgebrott. I media rapporteras denna händelse nu som att han skulle skrämt någon till tystnad. Sanningen är att han påpekade ett stadgebrott för ett presidium som vägrade lyssna och försökte tysta honom.
Mansour försökte bara se till så att medlemmarna fick sina stadgeenliga rättigheter tillgodosedda.

- aftonbladet -