Det är det där med medier, som främlingsfientliga är räddä...dom är rädda att dom skulle inte längre få skriva skit om flyktingar 😀

Här är FN:s nya plan för migration – Sverige förväntas skriva under
I dokumentet lägger man fram 23 punkter för att säkra, ordna och skapa en reguljär migration. FN påpekar att det inte ska ses som bindande utan mer som en lista med olika mål för framtiden.
Ramverket innebär bland annat att familjeåterförening ska underlättas. Den som förs till ett land av en flyktingsmugglare ska få stanna. Man vill också förenkla och underlätta för illegala flyktingar, så kallade papperslösa. Samtidigt vill man ha ett samarbete med medlemsländerna för att stoppa flyktingsmugglingen.
FN vill med det nya ramverket också skapa humanitära visum och omflyttningsprogram för migranter som tvingas lämna sina länder på grund av klimatförändringar och miljö- och naturkatastrofer.
Vidare vill man att det ska finnas en internationell webbsida där det finns information om valmöjligheter vad gäller reguljär migration. Till exempel ska man kunna hitta information om lagar och regler vad gäller migration, visumkrav, ansökningsformulär och avgifter för vad som gäller i varje specifikt land.
Skulle en migrant inför en utvisning bli frihetsberövad anser FN att man ska få tillgång till juridisk hjälp av en advokat till låg eller ingen kostnad.
I avtalet vill man också att medier ska vara oberoende och objektiva, hålla hög kvalitet i rapporteringen och en etisk standard vad gäller migrationsrelaterade frågor. De medier som systematiskt lyfter fram intolerans, främlingsfientlighet, rasism eller på annat sätt diskriminerar migranter bör bli av med sina statliga bidrag.
FN vill också att transfereringar av pengar till ursprungsländerna ska förenklas. Kostnaden för att överföra pengar ska inte överstiga 3 procent vad gäller det överförda beloppet.
Undertecknandet av avtalet kommer att ske på ett FN-toppmöte i Marrakech i Marocko den 10 och 11 december. Sverige väntas åka dit och skriva under överenskommelsen.

- epochTimes -