Jos suomalaisia pyydetään kirjoittamaan lista tunnesanoista, yleensä aina kärkipäässä on viha, eli se on suomalaisille jotenkin tärkeä, keskeinen tunne. 
- Heli Tissari, yliopiston lehtori, Tukholman yliopisto

Harva puhuu verkkokeskustelussa omasta vihastaan
Vihaa tutkivan tiimin tavoitteena on ymmärtää, mitä suomalaiset tarkoittavat, kun he käyttävät sanoja viha, vihata ja vihainen. Tätä varten he tutkivat Suomi24-keskustelupalstalla käytyjä keskusteluja. 

Yksi tutkijatiimin tekemä huomio on, että ihmiset kertovat keskusteluissa varsin vähän omasta vihastaan. Sen sijaan puhutaan toisten vihasta ja vihaisuudesta.

– Keskusteluissa toisen ihmisen vihaisuudesta puhumiseen liittyy usein tuomitseva sävy, se toinen tekee siinä väärin,
- Heli Tissari kertoo. 

Yksi viha-sanan piirre on se, että sanotaan jonkun toisen vihaavan jotain, mitä hänen ei pitäisi tai hänen ei ylipäätään pitäisi vihata.
- Heli Tissari, yliopiston lehtori, Tukholman yliopisto

Heli Tissarin mukaan verkkokeskusteluissa vihaa pidetään yleensä negatiivisena tunteena, mutta jokun tietyn ryhmän sisällä tai joissain yhteyksissä vihaa voidaan pitää myös hyväksyttävänä tunteena.

--- SR -