Som alla hörde på förmiddag, så misslyckades även Löfven att bilda regering...
så prövar talmannen att prata med 4 olika regeringsalternativ med dom berörda partierna...SD och V är inte med om dessa samtal.

Talman Andreas Norlén tar nu en mer aktiv roll i regeringsbildningen och ska undersöka fyra regeringsalternativ.
Han ska bjuda in partiledarna i olika konstellationer för nya samtal.
almannen kommer bjuda in fyra fyra olika regeringsalternativ till samtal:
1. En samlingsregering med alla partier utom SD och V.
2. En mittenregering S, MP, C och L.
3. En alliansregering plus MP.
4. En alliansregering i "någon form".

Samtalen startar redan under tisdagen och den första partiledargruppen som bjuds in är de som skulle kunna ingå i en tänkt samlingsregering.
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ingår inte i de fyra regeringsalternativen men de kommer också bjudas in för samtal hos talmannen under hans sonderingsarbete.
Målet med samtalen är att få till en regeringsbildning och en omröstning i riksdagen om en ny statsminister.
– Det kommer att äga rum en eller flera statsministeromröstningar under hösten, säger Andreas Norlén.
– Jag utesluter inte längre att gå till kammaren med en statsministerkandidat där det är ovisst hur omröstningen utfaller. Det kanske är det ända sättet att börja dyrka upp en låst situation, säger talmannen Andreas Norlén.

--- expressen -

Talmannen utser ingen ny sonderingsperson – tar själv en mer aktiv roll
--- omni -