Varför vara rasist, varför? 
varför hata, varför? 
Du rasist, du är inte bäst av alla, 
kasta bort rasism, 
sök istället kärlek och medmänsklighet, 
Du kan inte, eller hur? 
Sök hjälp, sök hjälp, 
rasism är tärande, sjukt

Utvisa invandrare som ”tittar snett” på svenskar.
Kent Ekeroth: 
... expressen - SR -