Läs, forska, lär, 
forska om extremism, om SD, 
lär känna den diktaturiska ideologin, 
agera därefter, 
agitera mot extrema ideologin, 
gör din bästa, kom med fakta, 
viktigt att ge information, 
sprid informationen vidare.

Om Sverigedemokraternas världsbild.
Det väsentliga är att partiet hör hemma i ett mycket bestämt och stabilt ideologiskt sammanhang. Kravet på stängda gränser är bara ett av flera resultat av en genomtänkt grundsyn som är oförenlig med de principer som präglar en demokratisk rättsstat. Denna grundsyn är konstant år efter år och är det som ytterst definierar partiet ideologiskt.
- Konsekvenserna av denna grundsyn uttrycks däremot långt ifrån alltid i SD:s programskrifter. De ledande inom partiet förstår mycket väl att programdokument bör formuleras på ett sådant sätt att så få väljare som möjligt stöts bort. Det viktiga är inte programtexterna utan den politiska och intellektuella miljö som präglar Sverigedemokraterna.

--- arena - arena-forsknig -