KD och SD har likadan sy på kvinnor...båda partierna vill gå tillbaks i tiden och försämra kvinnornas liv.

Jämställdhetsfrågorna steg upp till tredje plats bland väljarnas viktigaste frågor, enligt SVT:s stora vallokalsundersökning. Samtidigt står Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för en politisk linje som drastiskt skulle minska jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige och globalt.
Nu har Busch Thor också sagt att hon kan tänka sig att ta makten med både aktivt och passivt stöd från SD. Detta är allvarligt ur flera hänseenden, inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Busch Thors ”nya feminism” i samarbete med SD:s kvinnosyn skulle innebära en backlash för jämställdheten i Sverige.

Sverigedemokraterna vill även inskränka aborträtten, har motionerat om att återinföra sambeskattningen och förbjuda samkönade äktenskap. Samtidigt har Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna en del gemensamt: de vill vrida tillbaka klockan till en tid då kvinnors frihet på arbetsmarknaden, i hemmen och rätten att bestämma över sina kroppar var mycket begränsad och utsattheten större än idag.

Kristdemokraternas politik skulle slå hårt på kvinnors möjligheter att försörja sig.

Partiet vill tillsammans med Sverigedemokraterna slopa de öronmärkta månaderna i föräldraförsäkringen, trots att en mer jämställd föräldraförsäkring är en av de enskilt viktigaste frågorna för att öka den ekonomiska jämställdheten,

De så kallade »pappamånaderna« har medfört en viktig framgång för att få fler män att ta ut föräldraledighet och har även ökat kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringen påverkar inte bara kvinnors möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Minst lika viktigt är att den utformas så att vi får in män i hemmet.

Kristdemokraterna vill också återinföra vårdnadsbidraget. Det är ett djupt ojämställt bidrag som de facto bygger på grundsynen att kvinnans plats är att ta hand om barn och hem – och vara beroende av mannens försörjning.

--- dagens arena -