Översättning: Terrorister har fel på islam. Koranen rättfärdigar inte obehöriga våldshandlingar eller aggressivt krig. Det förespråkar inte tvång i religionen eller tvångsomvandlingen; det kräver tolerans, integration, främjande av rättvisa och motstånd mot förtryck. Så varför fortsätter en relativt liten grupp muslimer runt om i världen att utföra onda grymheter mot oskyldiga människor? Det korta svaret är okunnighet.

Terrorists are wrong about Islam. The Qur’an does not justify unwarranted acts of violence or aggressive war. It does not advocate compulsion in religion or forced conversion; it demands tolerance, integration, the promotion of justice and opposition to oppression. So why then, do a relatively small group of Muslims around the world continue to carry out evil atrocities against innocent people? The short answer is ignorance.
- huffingtonpost -