Sd menar att alla kan bli svenka om dom vill och att en svensk kan ge bort sin svenskhet...här alltså sd påstor att en svensk kan byta lojalitet, språk, identitet och kultur.
Om sd hade makter så det skulle kunna hända att en skensk som känner sig vara både en svensk och något annat, blir straffad i en sd Sverige..hemsk tanke, eller hur, att man inte skulle kunna känna sig trygg på grund av att man är en internationell människa.

Sd tycks inte leva helt ut vad dom är...dom undertrycker sin sanna jag genom att försöka vara lite grand anpassade till lltså attdagens Sverige...men i verkligheten tycker sd att Ungern med Orban i makten är sds idealiska samhälle...sd strävar alltså att förvandla Sverige till likadant som Ungern om sd fick makten.

Ur SD:s principprogram:
På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet och kultur. 

"Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget”.
- SD:s partisekreterare Richard Jomshof på Facebook den 25 september 2015.