Forskare: Samband mellan låg utbildning och SD-röst
En analys av valresultatet visar ett starkt samband mellan utbildningsnivå och stödet för Sverigedemokraterna, skriver DN.
– Ju lägre utbildning en person har, desto troligare är det att denne röstar på Sverigedemokraterna, säger forskaren Anders Sannerstedt till tidningen.
Skillnaderna blir större
Framför allt anser han att skillnaden mellan storstäderna och landsbygden blir tydligare.
– Tonen kring hur man diskuterar integration kommer att förändras, och vi kommer att se skillnad mellan stad och land. Storstäderna fortsätter arbetet med integration, medan i många andra kommuner kommer man kanske ha som utgångspunkt att invandrarna inte borde vara här för de passar inte in, säger Hellström till Helsingborgs Dagblad.
I riksdagsvalet röstade 39,4 procent av väljarna i skånska Sjöbo på Sverigedemokraterna. Vilket innebär en ökning med 9,4 procentenheter jämfört med valet för fyra år sedan.
En ökning som innebär att Sjöbo med sina 19 000 invånare är SD:s starkaste fäste – i hela landet.
Forskaren Anders Sannerstedt bor i en av Sjöbos grannkommuner, Lund. 
Där har invånarna i genomsnitt en hög utbildningsnivå. 68,6 procent mellan 25 och 64 år har eftergymnasial utbildning. Stödet för SD i årets val blev i Lund bland det lägsta i landet – 12,4 procent. 
– Ju lägre utbildning en person i arbetarklassen har, desto troligare är det att denne röstar på Sverigedemokraterna. Tittar du på medelklassen är det på samma vis. Ju lägre utbildning, desto större chans att du är Sverigedemokrat, säger Anders Sannerstedt till DN.

- expressen -