Dom dömda är bara en liten del av all anmälda väldtäkter och därför kan man inte dra slutsatser  om alla väldtäksmän....studien belyser dom som blivit dömda.
Men hur är det med alla väldtäksmän som inte blivit dömda????
Tänk alla väldtäkter som sker i hemmet, dessa män blir sällan dömda.
Brå borde få uppdrag att göra en ordentlig och större studie.
Och sedan bör man naturligtvis göra något att väldtäkter skall minska...när det gäller utländska män, bör dom skolas in hur Sverige fungerar och vad frihet betyder för alla människor, både kvinnor och män.
Man bör ge långa fängelsestaff för alla våldtäksmän och dom som är inte svenska medborgare, bör avvisas från Sverige.

De senaste fem åren har 843 personer dömts för våldtäkt eller försök till våldtäkt i Sverige. Enligt SVT:s ”Uppdrag granskning” är 58 procent av dem födda utomlands.

Samtliga domar för våldtäkt och försök till våldtäkt från Sveriges alla tingsrätter i fem år ingår i SVT-programmets underlag. I onsdagens ”Uppdrag granskning” presenteras bland annat följande siffror:

58 procent av de dömda är födda utrikes, varav merparten utanför Europa.

Gällande överfallsvåldtäkter var 110 av 129 dömda födda utomlands – 97 av dem utanför Europa.

I gruppvåldtäktsfall var 70 av 94 dömda födda utanför Europa.

Siffrorna gäller enbart dömda gärningsmän och ”Uppdrag granskning” poängterar att dessa endast utgör en liten del av alla som anmälts för våldtäkt: ”Därför kan man inte dra slutsatser om ALLA våldtäktsmän.”

- expressen