Löfven vågar inte svara, för han är rädd vad storpamparna/kapitalägarna skulle reagera ifall han skulle lova mer mark och bestämmelsemakt åt samer...
Vindkraft, gruvor...rika vill använda naturensrikedomar som råkar vara i samernas område...Löfven vågar inte bryta detta som pågått redan flera decennier...man har ju hela tiden minskat samernas markområden på grund av vindkraft och gruvor...och när det gäller nästan halva Sverige, så är detta väl som en slag i käften på dom kapitalägarna som vill bedriva gruvor och vindkraft...så do skiter man helt enkelt i samernas rättigheter.

Samefrågorna som Löfven vägrar svara på
En av landets största konflikter – men statsminister Stefan Löfvén vägrar svara på SvD:s frågor och ge raka besked. Det handlar om urfolket samernas rätt till land, en konflikt som rör halva Sveriges yta och där FN levererar sylvass kritik och såväl samerna som industrin kokar av missnöje.
SvD har i en rad artiklar granskat samefrågan, den som rör halva Sveriges yta men påverkar oss alla. Det handlar om samernas rätt till land, en konflikt som är extremt känslig.
Sverige erkände samerna som urfolk 1977 och har skrivit på flera bindande internationella FN-konventioner som ger samerna stor rätt till inflytande i landfrågor.
Men sylvass internationell FN-kritik säger att Sverige ger samerna för lite rättigheter till mark på sina traditionella områden. Därmed bryter Sverige mot sina åtaganden mot sitt eget urfolk. Kritiken kan ses som generande med tanke på att Sverige, genom biståndsmyndigheten Sida, samtidigt är mycket aktiv i andra länders urfolks kamper om just landrättigheter.

- SVD -

Här är de sju viktigaste frågorna från SvD som statsministern inte vill svar på:

1. Sverige får grav internationell kritik inom mänskliga rättigheter utifrån de bindande konventioner som Sverige skrivit på. Det handlar om att samerna har för lite markrättigheter. Ska de få utökade markrättigheter – ja eller nej?

2. Sveriges regeringar har i 29 år sagt att vi ska ratificera den viktigaste folkrättsliga konventionen om urfolk: ILO 169, som anses ge samerna större rätt till mark. Även här får Sverige internationell kritik. Senaste utredningen är från 2016. Varför skriver inte Sverige på?

3. Justitiekansler Anna Skarhed föreslår i SvD att statskontoret eller Riksrevisionen utreder samefrågan, utvidgar perspektivet och försöker mer långsiktigt värdera vilken samhällsnytta som genereras av gruvor, vindkraft, bevarade naturvärden och urfolksrättigheter. Ska ni göra det?

4. Justitiekanslern ger också regeringen vass kritik för dubbelmoral och att lämna walk over i den känsliga markfrågan. Vad är din kommentar till detta?

5. Flera ledande folkrättsjurister tolkar internationell rätt som att en sameby ska kunna säga nej till en stor gruva som skulle göra stort intrång på deras renskötsel, men inte om intrånget blir litet. Vad är din syn?

6. Gruvindustrin och vindkraftsnäringen tycker att regeringen kommer med dubbla budskap och att deras projekt ofta fastnar i lokala konflikter. Vad är ditt besked till dem?

7. Mikael Damberg och Alice Bah Kuhnke ger helt olika besked i frågan. Vem har rätt?