Kyllä mångfald (monikulttuuri) toimii enimmäkseen...Esim. Ruotsissa on aika hyvin toimina mångfald.

Mångfaldia voi olla kahta eri tyyppistä sanotaan.

1: eri kulttuurit rinta rinnan...Jokainen saa pitää kulttuurinsa.

2: eri kulttuutit sekoitetaan toinen toisiinsa luonnollisesti ilman valtion tai muun toimesta.

Tuollaistahan on melkein kaikkialla maailmassa...Normaalaisti ihmiset tulee aika hyvin toimeen keskenään eri kulttuureista huolimatta.

HUOM: mångfaldissa ei ole rikollisuutta...Mångfaldista puhuttaessa on osattava erottaa rikollisuus pois, sillä rikollisuus on maailmassa oleva paha asia jota on kaikissa kulttuurien edustajissa ja kaikissa valtioissa on rikollisia sekä oman maalaisia ja ulkolaisia...Rikollisuus ei istu vain maahanmuuttajissa...Rikollisuus istuu jokaisessa valtiossa eräitten yksilöitten joukossa, oli he oman maalaisia tai maahanmuuttajia.
Muistan ennen kuin muutin Ruotsiin, silloin oli paljon rikollisuutta Suomessakin vaikka pakolaisia silloin ei näkynyt vielä missään päin Suomessa...Rikollisuutta on vaikka ei olisi yhtään ainutta pakolaista.

Suomessa ei näytä olevan käsitettä, mångfald vielä...Siksi suomalaisten kanssa kesskustellessa tulee edelleenkin käytettyä sanaa monikulttuuri.

Professori Mikko Lehtosen ja tekstintuntija Vesa Heikkisen mukaan "monikulttuurisuudella" voidaan viitata moneen asiaan

Heikkisen mukaan sillä voidaan viitata ääri-islamiin ja toisaalta suvaitsevaisuuteen

Monikulttuurisuus-käsite on ehkä osin korvannut epäkorrekteja rodun tai etnisen ryhmän käsitteitä.

Sekä Lehtosen että Heikkisen mielestä monikulttuurisuus on hankala termi myös siksi, että ei ole olemassa mitään ei-monikulttuurista kulttuuria. Suomalainen kulttuuri – kuten muutkin kulttuurit – on läpeensä monikulttuurinen. Se on saanut vaikutteita ulkomailta kautta aikain.

Lehtonen muistuttaa, että kansallislaulumme on saksalaisen säveltämä ja Suomen lipun värit tulevat Venäjän tsaarin lipusta ja muoto muiden Pohjoismaiden lipuista. Suomen vaakuna taas on vanha ruotsalaissuvun vaakuna. Kun sukututkijat tutkivat suomalaisia sukuja, lähes kaikilta meistä löytyy esi-isiä ja esiäitejä ulkomailta, Heikkinen taas muistuttaa.

"Tuntuu, että monikulttuurisuuskritiikin kärki kohdistuu nimenomaan islamin uskontoon ja sen ääri-ilmiöihin."
- VESA HEIKKINEN

- YLE -

Totta, mångfaldia negatiivisesti katselevat, samaistaa mångfaldin Islamin uskontoon useimmiten ja näin ollen he on siis väärässä...Mångfald käsittää kaikkia eri kulttuureja.