Moni suomalainen Ruotsissa haluaa Suomen kielen säilyvän Ruotsissa...odottavat että hallitus tekisi jotain joka parantaisi suomen kielen pysyvyyttä Ruotsissa.

Kaikki kielet haluaa kieliensä pysyvän Ruotsissa, sen takia monet laittaa lapsensa kouluihin joissa opetus on vanhempien kielellä...mutta etenkin nuo viisi hyväksyttyä vähemmistöä tekee asiasta valtion syylliseksi kun niitten lapset ei opi suomen kieltä.

Missä on vanhempien vastuu? Miksi vanhemmat ei opeta suomea lapsilleen kotona?? Sehän riittää jos puhuu suomea lapsensa kanssa kotona---lapset oppii nopeasti.

Se on tietenkin ymmärrettävää että nuoret ruotsinsuomalaiset jotka ei osaa suomesa ja tai osaavat kehnosti, haluavat että suomen kieli pysyisi Ruotsissa.

Ei siis saa unohtaa vanhempian vastuuta näissä kieliasioissakaan...vanhemmat, puhukaa suomea lastenne kanssa.

Ruotsinsuomalaisten nuorten kieli ja kulttuuri on kuolemassa. Tätä mieltä on ainakin Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto (RSN).
Kieli saattaa parin kymmenen vuoden sisällä olla menetetty, sanoo RSN:n Aida Ohtonen.
– Tämä on meidän kieliryhmämme suurin uhka.
Puhutte menetetystä sukupolvesta. Onko enää mitään toivoa?
– Käytämme aika aggressiivista sanaa pelkästään sen takia, että haluamme kohdistaa huomiota tähän ongelmaan. Koko sukupolvi ei ole menetetty, mutta meillä on ilman muuta isoja haasteita edessämme, sanoo RSN:n puheenjohtaja Ella Turta.
Kouluaineesta pelastajaksi?
Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto korostaa, että olisi tärkeää saada kansallisesta vähemmistökielestä oma erillinen kouluaine.
– On vaarana, että nuoret eivät kohta puhu suomea, ja on kiire saada trendi kääntymään, sanoo RSN:n koordinaattori Venla Odenbalk.
Puhutte kielen elvyttämisestä, mutta eikö tämä ole vain tekohengitystä jo kuolleelle kielikulttuurille?
– En puhuisi tekohengityksestä, mutta tarvitsemme todella nopeasti akuuttihoitoa, ja välillä tämä akuuttihoito sisältää väliaikaista tekohengittämistä, sanoo Ella Turta.

Haemme kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja haluamme löytää keinoja taata kielen selviämistä pitkällä tähtäimellä.
- Ella Turta, hallituksen puheenjohtaja, RSN

- SR -