Valfrihet i samhället...öppenhet...betyder att alla kan själv välja vilka kläder man vill bära, vilken mat man vill äta, vilken musik man vill lyssna, vilka traditioner man vill ha i sitt liv, vilka vänner man har...osv...detta är mångfald, mångkulturalism...alla människors frihet att själv välja...man har alltså valfrihet att välja...bra eller hur :)

När de flesta människor i vardagligt tal pratar om mångkultur, då talar de om valfrihet. De avser oftast kulturyttringar, öppenhet och mångfald i samhället. Alla kan väl vara överens om att varje individ själv ska få välja sin egen unika mix av traditioner, klädstil, maträtter och musik. Hur man väljer att inreda sin bostad, fira ceremonier, helger, födelsedagar, högtider och vad man har för fritidsintressen.
- motargument -