Skall ta upp islamofobi igen, 
detta ämne är alltid aktuel 
och skall påminnas om och om igen:
Den som har attityd som är islamofobisk, erkänner det sällan...men islamofobi finns, inte som en en vanlig fobi...man bara kallar det för islamofobi...tror att benämningen syftar på att förlöjliga dessa islamhatare...men inte hjälper det...islamofober är sega som godiset "sega rottor" :) ..islamofober hatar ju inte bara religionen Islam, dom hatar allra mest muslimier, alla muslimer, oavsett fast dom kanske känner inte en enda muslim ens...islamofober pratar vitt och brett om Islam och citerar Koranen utan att veta vad versen betyder...dom citerar Koranen likadant som terrorister gör och som jätte fanatiska fundamentalistiska muslimer gör...och sedan allt negativt dom pratar om muslimer i allmänt.

Islamofobi...Islamofobi är ett samlande begrepp för fördomar om och fientlighet mot islam och muslimer.
Termen har bara använts i ett tiotal år men negativa attityder till islam har gamla rötter.
Redan på 600-talet sågs muslimska dynastier som ett hot mot Europa.
Senare kom muslimer att betraktas som ”underlägsna” och ”annorlunda”.
I dagens Europa betraktas muslimer ofta som en homogen grupp
oavsett sin individuella syn på kultur och religion. Många och allt mer spridda negativa idéer
om hur muslimer tänker och uppför sig leder till diskriminering och trakasserier. 

levandehistoria -

Islamofobi kännetecken...En rad kännetecken på islamofobi2 (Runnymede Trust 1997),
i svensk översättning av Otterbeck & Bevelander (2006):
1.) Om islam ses som monolitiskt och statiskt eller som mångfaldigt och dynamiskt,
2.) Om islam ses som annorlunda och separat eller som liknande och ömsesidigt beroende,
3.) Om islam ses som underlägset eller som jämställt,
4.) Om islam ses som en aggressiv fiende eller som en samarbetspartner,
5.) Om muslimer ses som manipulativa eller som uppriktiga,
6.) Om muslimsk kritik av ”Väst” avvisas eller diskuteras,
7.) Om diskriminerande beteenden mot muslimer försvaras eller kritiseras,
8.) Om anti-muslimskt tal ses som naturligt eller som problematiskt.
levandehistoria -

Islamofobi (grekiska phobos, φόβος: osaklig fruktan) eller islamfientlighet är ett begrepp inom vetenskap, politik och kriminalstatistik som åsyftar rädsla, hat, rasism (se exempelvis kulturrasism) eller fördomar riktade mot muslimer eller islam. Islamofobi utgör motiv för vissa hatbrott, religiös förföljelse och diskriminering som drabbar muslimer. I exempelvis Sverige anmäldes 306 fall av hets mot folkgrupp med "islamofobiska motiv" år 2012 enligt Brottsförebyggande rådet.
wikipedia -