Rödgröna är just nu i ledning...men detta säger ingenting, för det är i valet där man får det slutgiltiga resultatetom rösterna.

S=25,9 % --- MP=4,2 % --- V=9,1 % --- M=19,9 % --- L= 4,3 % --- KD=2,5 % --- C=9,8 % - SD=21,0 % --- FI=1,9 % --- Andra=1,3 %

Alliansen
(M, L, KD, C)
36,5 %

Rödgröna
(S, MP, V)
39,2 %