Manilla campus otti vastaan sen kvotsysteemin mukaan mutta ne lapset oli sellaisia jotka ei olleet asuneet Ruotsissa vanhempiensa kanssa kahteen vuoteen, luultavasti suurin osa niistä lapsista oli ruotsalaisia lapsia.
Pakolaislasten vanhemmista ei kukaan ollut hakenut paikkaa lapselleen Manilla campus koulusta, mutta  ulkomailla asustaneet hakivat paikkaa lapsilleen, siis luultavasti ruotsalaiset vanhemmat, sillä tuo sama laki pätee myös heihin.
Se että jotkut miljönäärien lapset on menneet jonon eteen, on tietenkin väärin tehty.
Yleensä se on normaalia toimintaa että monet vanhemmat haluaa lapsensa hyvään kouluun. Sillä valitettavasti Ruotsin monet koulut on aika huonoja verrattuna moneen friskola.

Minun mielipide kouluista:
Kaikki koulut pitisi olla samanlaisia, kaikilla lapsilla samat mahdollisuudet opiskella ja opiskelurauha luokissa ja tämä myös edellyttää sitä että pois kaikki uskonnolliset koulut. 
Ja kuten sanoin edellisessä kirjoituksessani, se on väärin laittaa kaikki lapset sille luokalle mille he kuuluisi ikänsä takia. Olisi laitettava sille luokalle millä tasolla on opinnoissaan. Tai sitten joku erikoinen koulu missä lapset saa erikoista opetusta tullakseen samalla tasolle kuin muutkin lapset.

Huvudmannen bestämmer om särskild kvot
Det är den som driver skolan, den så kallade huvudmannen, som bestämmer om skolan ska använda särskild kvot. Huvudmannen kan bestämma att införa särskild kvot när som helst, men urvalsgrunderna får inte ändras under pågående antagnings- och urvalsprocess. Det är viktigt att skolan är tydlig och öppen med vilka urvalsgrunder som gäller. Föräldrar och elever som söker sig till skolan ska veta om förutsättningarna innan de söker till skolan.
Huvudmannen ska anmäla särskild kvot
Huvudmannen ska anmäla till Skolinspektionen och till den kommun där skolan är belägen att elever tas emot i särskild kvot. 
Anmälan till Skolinspektionen ska göras varje läsår.

Skolinspektionen gör ingen bedömning av om huvudmannen följer reglerna i samband med att anmälan görs, utan registrerar bara de uppgifter som huvudmannen lämnar.
- skolinspektionen -

.........................................
Regeringen införde 2016 en kvot för flyktingbarn för att de skulle kunna få plats på friskolor. Nu avslöjar Dagens Nyheter att Campus Manilla på Djurgården låtit flera barn till berömda mångmiljonärer få gå före i kön – via just den kvoten. Skolan har också fått bidrag för ett barn, trots att det inte var en flykting.
– Vi ville gärna ha en ökad mångfald på vår skola och var besvikna över att vi inte fick några ansökningar från nyanlända barn. Kvoten gäller även barn till föräldrar som inte har varit skrivna i Sverige de senaste två åren. De som sökte enligt den regeln fick då en plats, säger rektorn, som nyligen tvingades bort från sin tjänst, till DN.
DN:s granskning visar att skolan aldrig har tagit emot en nyanländ flykting.
Just nu står 8 000 barn i kö till Campus Manilla. I höst börjar kronprinsessan Victorias och prins Daniels dotter Estelle på skolan – hon har fått en av de eftertraktade 48 platserna. 
   
- aftonbladet