Hyvä kirjoitus :) ..tähän ei tarvitse sanoa muuta, kuin lukea mitä hän kirjoittaa...

Jos henkilö vastustaa monikulttuurisuutta, kielii se suuresta tietämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä maailmaa ja omia juuria kohtaan. Ihmiskunta ei koskaan ole ollut “monokulttuurinen”. Suomen asuttivat jääkauden jälkeen muualta tulleet kansat. Se on todennettavissa geenitutkimuksin. Ennen kuin Suomi itsenäistyi 100 vuotta sitten suomalaiset olivat vähemmistöetnisyytenä monikulttuurisissa Ruotsin tai Venäjän valtakunnissa. Myöskään itsenäistyminen 1917 ei tehnyt Suomesta “monokulttuurista”. Tänne jäi omat kielelliset ja etniset suomenkieliset, ruotsinkieliset ja saamenkieliset – uskonnollisista vähemmistöistä puhumattakaan. Eri murrealueiden suomalaiset poikkeavat geneettisesti merkittävästi toisistaan.

On monta tapaa rakastaa isänmaataan, maahanmuuttajien haukkuminen ja häiriköinti tuskin lukeutuu niihin. Jotkut ihmiset haukkuvat tahallaan muslimeita ja maahanmuuttajia  saadakseen helppoa kannatusta, seuraajia tai äänestäjiä. Heidän suurin toiveensa on, että maahanmuuttajat epäonnistuvat integroitumisessa, jotta he saavat perusteita vihalleen. Asiallinen kritiikki on tervetullutta, mutta oman edun tavoittelu pientä ihmisryhmää mustamaalaamalla ei ole sopivaa.

Kaikki kulttuurit ovat ihmisten luomia. Ne eivät koskaan ole staattisia, vaan muokkautuvat sukupolvesta toiseen. Fiksut ihmiset kaikkialla maailmassa ovat niitä, jotka omassa elämässään omaksuvat hienoja piirteitä muilta ja häivyttävät oman kulttuurin huonoja piirteitä.

“Suomalaisuus” on monitulkintainen termi. Sillä viitataan keskusteluissa milloin kansalaisuuteen, milloin etnisyyteen, milloin kulttuuriin ja milloin mihinkin. Kyseessä ei kuitenkaan ole koskaan homogeeninen ryhmä. Mittattiinpa suomalaisuutta millä asteikolla tahansa, yksilöiden välillä on huomattavaa hajontaa eikä kenelläkään ole oikeutta määritellä itseään mallikansalaiseksi ja muita alempiarvoiseksi.

Hyvä mittari suomalaisuudelle voisi vaikka olla halu rakentaa tätä yhteiskuntaa paremmaksi. On meidän tehtävä huolehtia, että sekä Pekan että Mohammadin lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet antaa rakentavan panoksensa yhteiskunnan eteen.

- Alan Salehzadeh