Paulus Romarbrev som i alla tider använts av kristna styrande för att hålla befolkningen i Herrans tukt och förmaning.

Men här kan man säga att man gör inte så idag...tiderna har ändrats...kyrkan kan inte längre kräva att folket skall lyda kyrkan och andra t.es staten, makthavarna.

Men man kan ta sådana där verser från Bibeln, precis som man kan ta från Koranen, om man alltså vill påskina att så där är det, så måste ni göra, osv.

Visst, det står underkastelse både i Bibeln och Koranen...Koranen säger att man måste underkasta sig Gud...Bibelns uderkastelse gäller staten och kyrkan iaf vad Paulus säger.

Så snällä ni...lek inte så här som jag gjorde nu...för allt som står i dom heliga böckerna, är inte meningen att så skall allt göras även idag...allt förändras ju.
Bibeln och Koranen är skiven för då tidens folk, på den tiden..idag lever vi annorlunda...kom ihåg detta.

Rom. 13:1-5
1. Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. 
2. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. 
3. De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; 
4. den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda.
5. Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt.