Trosbekännelsen, Shahadah

"Ash-hado al-la ilaha illa-Allah wa ash-hado anna Muhammadan rasolo-Allah"

“Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar om att Muhammed är Allah sändebud.” Att uppriktigt yttra detta är det enda som krävs för att bli muslim.

Allah är en. Han är skapare, han är barmhärtig, och allsmäktig. “Allahu akbar!” (Gud är stor!)

“La ilaha illa-l-lah!” (Det finns ingen gud utom Gud!)

Bönen, Salah

Fem gånger om dagen skall en muslim vända sig mot Mekka i bön, var man än befinner sig. Bönen är en direkt länk till Allah. På fredagar bör bönen ske i en moské, islams kyrkobyggnad. Då läses ur Koranen och en kort predikan hålles. Knäfallet mot marken i bönen visar människans beroende av Gud.

En moské har inga bilder, istället har man mönsterslingor eller texter ur Koranen som väggprydnad.

Allmosan, Zakah

Många muslimska länder har allmosan istället för att införa sociala reformer. Genom allmosan gör man bot för synder orsakade av själviskhet. Zakah, ordagrannt, rening, är den obligatoriska hjälpen till behövande. Den omfattar 2,5 % av det kapital man har utöver sina grundläggande behov

Fastan, Siyam

Ramadan är fastemånaden. Då får man inte äta, dricka eller ha sexuellt umgänge från solens uppgång till dess nedgång. Mer tid skall ägnas åt Koranstudium. Gamla och sjuka, barn och gravida och ammande kvinnor behöver ej fasta. Bryter man fastan tar man igen dessa dagar senare eller ger behövande mat. Under fastan är man mer noga med Koranstudium och välgörenhet.

Fastan avslutas med en festhögtid med bjudningar och presenter.

Vallfärden, hadj

Minst en gång i livet bör muslimen vallfärda till Mekka. Miljontals människor besöker Mekka under vallfärdsmånaden. I vita kläder vandrar man runt templet Kaba och kysser den svarta stenen. En del andra heliga platser besökes också. T.ex. den källa där Ismaels mor tjänstekvinnan Hagar drack vatten när hon tvingats lämna Abraham, som var far till sonen Ismael. (Abraham är en viktig person både för judar och muslimer. Judarnas släktskap med Abraham går genom dennes son Isak, som han fick med Sara.) . Profeten Ibrahim, (Abraham i Gamla testamentet i Bibeln) byggde Kabah, det första huset för tillbedjan av Allah, med hjälp av sonen Ismael. Mot Kabah vänder sig alla världens muslimer i bön. Pilgrimsfärden är en plikt för alla som är friska och har ekonomiska möjligheter att genomföra resan. I Mecka har alla enkla kläder. Inga skillnader människor emellan skall märkas. Alla är lika inför Allah.

Till sist besöker man Muhammeds grav i Medina.

- yvonnesjostrand -