Ellei ihminen huolehdi kaukaisista, hän saa surua läheisistä.
- Kungfutse

Jos syrjit muukalaisia ja vastustat

hädässä olevien muukalaisten avustamista, 
saat vastusta läheisistä ihmisistä, 
joko perheeltäsi, sukulaisiltasi. tuttavilta, 
vierailta omaan maalaisilta, 
sillä muukalaisvihamielisyyttä vastustetaan, 

muukalaisvihamielisyyttää on aina vastustettava.