Omat ajatukset aiheuttaa stressin, omat vaatimukset ja omat pelot...On uskallettava jättää pois elämästään eräitä ajatuksia, nähdä ne ajatukset positiivisina...Katsoa vain omaa parastaan...Ei välittää mitä muut sanoo...Tehdä vain kaikki niin, että se tuntuu itsestä hyvältä...Omat negatiiviset ajatukset eri tilanateissa, ihmisten sanomisista ja niin edelleen, aiheuttaa stressiä ja tietenkin jos vaatii itseltään sitä tai tätä, mutta ei pysty täyttämään vaatimiksiaan.
Täytyy siis uskaltaa tutkia omaa ajattelutapaansa päästäkseen stressistä eroon.
Jotkut sanoo, että vaihda työpaikkaa niin pääset stressistä eroon...Harvoin stressi työpaikkaa muuttamalla pois lähtee, sillä jäljellähän on edelleenkin ne samat ajatukset jotka aiheuttaa stressin.