Sekä Suomessa ja Ruotsissa on uskonnonvapaus ja vapaus omaan kieleen ja omaan kulttuuriin siinä mielessä, että ei toimi lakien vastaisesti.
Kuitenkin kaikkien maahanmuuttajien tulisi intergoitua uuteen maahan, sen myönnän, mutta intergointi ei edellytä, että yrittää alkaa matkia olevansa esim. suomalainen tai ruotsalainen...Muukalaisvihamieliset ei hyväksyisi niitä ihmisä kuitenkaan. 
Jokaisella on oikeus uskontoonsa ja kulttuuriinsa, mutta niin, että on intergoinut itsensä ja toimii lakien mukaisesti.
Esim. täällä Ruotsissa on meitä suomalaisia aika paljon ja olemme aika hyvin monet meistä intergoituneet, silti on täällä on paljon suomalaisia jotka tekee rikoksia ja tai toimivat jollakin tavalla ruotsalaista kulttuuria ja normeja vastaan.
Kuten näet, maahanmuuttajisssa on monenlaisia ihmisiä, kunnollisia ja ei kunnollisia, siitä ei mihinkään pääse.