Muslimeja on monenlaisia, aivan kuten kristittyjäkin on monenlaisia...Ajattele, esim. Suomessa suuri enemmistö suomalaisista kuuluu edelleenkin kirkkoon ja näin ollen he on kristittyjä, kristittyjä omalla tavallaan ja käyttäytyy erilailla kaikki heistä ja uskovat eri tavalla ja sovelluttavat uskoaan eri avalla elämäänsä.
Samalla tavalla on erilaisia muslimeja, uskon taso ja laatu saattaa erota hyvin paljon...Monilla muslimeilla on elämässään vain uskonnosta tulleita juhlia ja eräitä tapoja, mutta muuten he ei ole mitenkään erikoisen uskovaisia...
Muslimitaustaiset jotka puhuu pahaa esim. pohjoismaista ja pohjoismaiden tavoista, eivät vaikuta olevan hartaita muslimeja...Harras uskovainen muslimi ei hauku muita noin vain. 
Ilkeämieliset ja eräät kiihkoisat, oli he muslimitaustaisia tai kristittytaustaisia, tai ateisteja, he käyttäytyy negatiivisesti ja kiihkoisasti muita kohtaan.
Yleensäkin, negatiiviset ihmiset, oli he muslimitaustaisia, kristittytaustaisia tai ateisteja, he etsii aina vikoja muista ihmisistä, mutta he ei huomaa omia vikojaan :) ja siinä olisi sinulle psykologiaa tutkittavaksi että miksi tuollainen käytös