Språket tycks visa forskarna om man är en kvinna eller en man...över 99% av det redaktionella materialet på Avpixlat, numera Samhällsnytt, är skrivet av män...nazism, rasism, mm, tycks locka mest män.

Antalet aktiva användare på sajten Nordfront, som drivs av nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsen, har ökat varje år sedan 2010 och är nu uppe i 4 400 personer. Det är den högsta siffran bland de högerextrema sajterna, enligt en studie från Totalförsvarets forskningsinstitut. Övriga sajter har i stället minskat.

Nordiska motståndsrörelsens ideologi kan klassas som våldsbejakande, radikal nationalism, och de över 4 000 artiklar som har publicerats handlar i tur och ordning om NordfrontmediernapolitikSverigebrottjudarinvandring och nationalism. I kommentarsfälten är Sverige och judar de vanligaste ämnena, enligt den analys av ordkluster som forskarna utfört. ”Nordfront kan, utöver sin funktion som informationskälla, antas vara viktig för identitetsbyggande och sammanhållning i den nationalsocialistiska rörelsen”, skriver forskarna.

Studien omfattar även Avpixlat (som numera heter Samhällsnytt), en sajt som beskrivs som ett invandringskritiskt alternativmedium. Forskarna har använt ett analysverktyg som med 84 procents träffsäkerhet kan avgöra om en text är skriven av en man eller en kvinna. Över 99 procent av det redaktionella materialet på Avpixlat skrivs av män, liksom 94 procent av kommentarerna. 

- FOG -