Ruotsi on antanut aikaisemmin ihmisten tulla tänne aika vapaasti...vasta 70-luvulla alettiin laittaa rajoituksia ja uusia määräyksiä...muunmuassa eräille ryhmille alettiin heidän lapsille opettamaan kouluissa lasten vanhempien kieltä...ja yleisesti ajateltiin että monet pakolaiset haluaa myöhemmin takaisin kotimaahansa :) ja sen takia lain voimalla annettiin kaikille maahanmuuttajille vapaus pitää oma kulttuurinsa ja kielensä, siis maahanmuuttajille ja heidän lapsilleen ja näin on edelleenkin.
Tämän muutoksen takia voi sanoa että osa maahanmuuttajista ei halua sopeutua Ruotsin valtioon, kulttuuriin ja kieleen...eräs jonka kanssa keskustelin tästä sanoi että hänen lapset kaikki aikanaan hän laittaa keniaan opettelemaan uskontoa ja hänen kulttuuria, oli jo silloin sen vanhempi poika Keniassa...no minä tuumasin että hänen lapsille ei tule olemaan helppoa intergoitua Ruotsiin...mies vastasi että kun Ruotsi antaa tällaisen mahdollisuuden, niin hän käyttää sitä hyväkseen ja huolehtii siitä että hänen lapsilla on hänen uskontonsa ja hänen kotimaansa kulttuuri...mies ei ole kenialainen, mutta hän on tullut Ruotsiin Kenista pakolaisleiriltä tänne...kaikki kuusi hänen lapsistaan on syntynyt Ruotsissa mutta lapset ei intergoidu...lapset käy myös somalialaista koulua.

Ruotsi ajatteli hyvää, mutta jälkikäteen katsottuna nyt vaikuttaa että tuollaiset päätökset vaikeuttaa maahanmuuttajien lasten kotiutumista Ruotsiin.

Nyt vastaanottoa on kiristetty sen 2015 pakolaistulvan takia, jonka vuoksi pakolaissysteemi kaatui...on myös nyt odotettavvissa samanlaisia pakolaistulvia ja jopa suuremoia...niin hallitus näkyy varautuvan tähän jollakin tavalla.
- migrationsverket - migrationsinfo - wikipedia - SR -


(Oma ehdotukseni
Voisi pakolaisia ottaa vastaan enemmän jos vaikka saisi noita rikkaita miljadäärejä maksamaan veronsa. 
Ja tietenkin mös olisi tehtävä niin, että pakolaisten olisi pienoinen pakko intergoitua, pois kotikielenopetus kouluista, pois täysi vapaus omaan kulttuuriin, pois uskonnolliset koulut, kaikki koulut täytyisi toimia täysin ruotsin kielisinä, vanhemmilla pitäisi olla sevastuu että jos haluaa niin opettaisi lpsilleen omaa kieltänsä...ja niin edelleeen.
Tuo ei olisi assimilointia, se lisi intergoitumista, sillä edelleenkin maahanmuuttajilla on vapaus opettaa lapsilleen kieltään ja kulttuuriaan...mutta sillä erolla että nyt lapset oppisi kouluissa ruotsin kielen ja ruotsalaisen kulttuurin ja ruotsalaiset tavat.)