Ca 1975 valde Sverige att ändra på sin syn på invandrare...barnen fick nu undervisning i hemspråk i skolorna, alltsp man lärde till barnen barnens föräldrars hemspråk...någon gång började etniska friskolor växa som svampar...dessa skolor är tvåsprika oftast och vissa av skolorna har en religiös inriktning.
Samtidigt tolelerar Sverige att alla har rätt till sin språk, religion och kultur, i tron att  många invandrere kommer att flytta tillbaks till sina hemländer någon gång...alla har rätt till sin kultur, men samtidigt bör man anpassa sig till Sverige, alltså integrera sig.
Viss är det bra, men samtidigt försvårar det t.ex mpånga invandrarbarnes integration. Tanken är alltså god och oftast går det bra...men när dåliga levnadsöden kommer med i bilden, så som i många förorter, kommer integrationen misslyckas nästan tolalt i vissa grupper.

Här kan man läsa fakta on invandringens historia i Sverige
- migrationsverket - migrationsinfo - wikipedia - SR -