Det ger inte mycket att vara efterklok...Sabuni spottades ut...man kan säga att Sabuni var "före", mycket före...hon kallades för rasist när hon tog upp hedersförtrycket mm...L missade sin stora chans...Björklund velar hela tiden...L vågar inte nu heller.

Toleransen har sina gränser. Vi har varit för flata. Jag tycker att vi ska vara självkritiska. Jag är självkritisk. Vi har inte gjort tillräckligt för att motverka den utveckling som sker.
- Jan Björklund, L partiledare
- omni -